Samenwerken gaat niet vanzelf. Om samen te kunnen werken is het belangrijk dat je met je team en/of organisatie op zoek gaat naar gezamenlijke doelen en belangen. Het helpt om inzicht te hebben in waar iedereen goed in is en dat je weet hoe je de verschillende talenten zo goed mogelijk kunt inzetten. Met dit inzicht weet je hoe je moet omgaan met alle verschillende persoonlijkheden die samen het team vormen. Om dit te bereiken is een bewezen effectief model beschikbaar: het Belbin Teamrolmodel.

Bewezen effectief

Het Belbin Teamrolmodel is gebaseerd op jarenlang empirisch onderzoek naar de meest optimale teamsamenstelling door de Britse professor Meridith Belbin. Het model wordt sinds 1981 wereldwijd gebruikt voor het coachen, trainen en adviseren van organisaties, teams en individuen. Als leidinggevende was ik al bekend met modellen als Insights Discovery, Structogram, BigFive en DISC. Tijdens mijn Lean BlackBelt opleiding kwam ik in aanraking met het Belbin Teamrolmodel. Al deze modellen hebben als doel om de effectiviteit van mensen, teams en organisaties te vergroten. Ze geven allemaal inzicht in wat mensen drijft en welke rol(len) ze hebben. Een verschil tussen de Belbin Teamrollen en de overige modellen is dat Belbin niet over kleuren gaat. Belbin richt zich primair op teamsamenwerking ofwel over de effectiviteit van de samenwerking tussen mensen. De andere modellen gaan veel meer over de persoon (gericht op individu) en hoe deze functioneert. Belbin richt zich op de interactie tussen de rollen (gericht op team/organisatie). Belbin zegt iets over het gedrag in een team en zegt daarmee niet per definitie iets over de persoonlijkheid van het individu. Daarmee is Belbin dan ook geen persoonlijkheidstest, zoals veel andere modellen dat wel zijn.

De negen teamrollen van Belbin

Belbin identificeert negen teamrollen (including English names), namelijk: Groepswerker (Teamworker), Zorgdrager (Completer Finisher), Vormer (Shaper), Voorzitter (Co-ordinator), Plant (Plant), Monitor (Monitor Evaluator), Bedrijfsman (Implementer), Brononderzoeker (Resource Investigator) en Specialist (Specialist). 

In het teamrolmodel hierboven zie je dat de negen teamrollen zijn verdeeld in drie groepen:
De denkers, de mensgerichte rollen en de doeners. Ieder mens heeft twee á drie teamrollen die hem of haar van nature goed passen en daarin effectief en authentiek is. Ook heeft ieder mens enkele rollen die met de nodige inspanning nog steeds goed te doen zijn, deze zijn situationeel toe te passen. Tot slot zijn er rollen die in de praktijk teveel energie kosten en dus minder goed passen.

 

Wat levert het je op?

Door het Belbin Teamrolmodel in te zetten krijg je:

  • Inzicht in het eigen gedrag
  • Inzicht in de gedragskenmerken van anderen
  • Evenwichtig samengestelde teams (op basis van gedragskenmerken)
  • The right people doing the right tasks
  • Input voor strategische personeelsplanning
  • Een interactiemodel om de onderlinge samenwerking en communicatie te verbeteren

Meer weten?

Ik geloof dat de teamdynamiek en de samenwerking in teams en organisaties cruciaal is om verandering waar te maken. Ik zet het Belbin Teamrolmodel dan ook met overtuiging in om teams en organisaties effectiever te laten samenwerken. Dit model is zowel in directie- als operationele teams toepasbaar. Als geaccrediteerd Belbin Teamrollen ben ik partner van Belbin Nederland en Belbin UK.

Wil jij weten wat ik voor jouw organisatie, afdeling of team kan betekenen? Neem dan contact met me op. 

“Verandering waarmaken!”

– context consultancy –