Want wanneer luisteren om te reageren overgaat in luisteren om te begrijpen, dan ontstaat er échte connectie. Dat willen we toch allemaal? Het voeren van een gesprek met échte connectie doe je door aandachtig te luisteren en dat kun je doen door te luisteren op de 4 niveaus (Theorie U van Otto Scharmer):

1: downloaden: bevestigen wat je al weet

In dit eerste niveau van luisteren hoor je wat je al kent en kun je de rest negeren. Je hoort wat past binnen je eigen referentiekader en bevestigd daarmee je eigen wereldbeeld.

2: objectief/feitelijk: nieuwe informatie toevoegen

In dit tweede niveau van luisteren hoor je wat anderen zeggen, je stelt daar vragen over, toont nieuwsgierigheid en observeert data, zowel objectief als feitgericht. Stel je oordeel uit en stel je open voor. Richt je hierbij op hetgeen wat verschilt ten opzichte van wat je al weet. Je toetst hier je bestaande kennis aan nieuwe informatie en kijkt of je vanuit daar je beeld moet bijstellen.

3: empathisch: inleven, je verplaatsen in

In dit derde niveau van empathisch luisteren hoor je de ander met zijn of haar gevoelens en tegelijkertijd hoor je de gevoelens van jezelf. Je verplaatst je hierbij met je inlevingsvermogen in de ander.

4: generatief: luisteren naar wat wil ontstaan

In dit vierde niveau luister je generatief. Dit gaat over het wakker aanwezig te zijn in het nu en openstaan voor alles wat zich aandient. We weten allemaal dat wanneer ons hoofd leeg is tijdens bijvoorbeeld het sporten, er ruimte ontstaat voor iets nieuws. Wanneer je hoofd leeg is en je volledige aandacht is bij het moment dan ontstaat er contact met onze diepste bron, met een andere wijsheid. Hiervoor is stilte nodig en ook lef. Lef om controle en zekerheid los te laten en op een andere manier te luisteren.

Wat als het niet lekker loopt?

Als de communicatie niet lekker loopt, ga dan na in welk niveau van luisteren jij je bevindt. Vragen die hierbij helpen om jezelf te stellen zijn:

  • Luister ik zonder te oordelen?
  • Kan ik mijn mening over deze persoon naast me neerleggen en objectief luisteren naar wat hij of zij zeg?
  • Kan ik mezelf openstellen, er helemaal bij zijn of ben ik cynisch?
  • Maak ik echt contact of is laat ik ‘mijn ego’ toe?
  • Hoe zit de persoon tegenover me in het gesprek; de mate waarin hij/zij zich naar jou toe openstelt zegt vaak iets over je eigen houding.

Wil je als leider zelf ook met volle aandacht deelnemen aan een gesprek? En heb je vragen over hoe dit aan te pakken? Laat het me weten.

“Bewustwording is het begin

van de verandering!”

– context consultancy –