Zomerperiode: Hoe werk je door aan jullie strategische plannen?

Zomerperiode: Hoe werk je door aan jullie strategische plannen?

In de zomermaanden lijkt het soms alsof de bedrijfsactiviteit vertraagt ​​en strategische initiatieven op een laag pitje staan. Maar wat als wij je vertellen dat de zomer de perfecte tijd kan zijn om juist vooruitgang te boeken in de uitvoering van je strategie? In dit artikel delen we hoe je deze schijnbare ‘rustige’ periode kunt benutten om door te werken aan het koersplan van je organisatie.

maak het klein

Het geheim van effectief werken aan je strategie in de zomer is om het klein te maken. In plaats van te proberen om heel het koersplan in één keer aan te pakken, focus je op specifieke deelonderwerpen. Selecteer bijvoorbeeld een verbeterproject waar je aan wilt werken en breek het op in behapbare stukjes.

bepaal de taken 

Eenmaal gekozen voor een deelonderwerp, is het belangrijk om duidelijk te definiëren wat er moet gebeuren om vooruitgang te boeken. Identificeer de taken die nodig zijn om het doel te bereiken en wijs verantwoordelijkheden toe aan de betrokken teamleden. Het is handig dat een van de managers uit jullie MT, die aanwezig is in deze periode, het geselecteerde team hierin faciliteert.

verdeel de taken 

Het verdelen van taken is cruciaal voor het efficiënt werken aan je strategie in de zomer. Door verantwoordelijkheden te verdelen, voorkom je overbelasting van individuele teamleden en stimuleer je een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid. Laat mensen zelf aangeven hoeveel ruimte ze kunnen vrijmaken in hun agenda om aan het deelonderwerp mee te werken. Kijk hierbij naar wat wel kan in plaats van wat niet kan.

 

monitor de voortgang 

Het bijhouden van de voortgang is essentieel om ervoor te zorgen dat je op schema blijft tijdens de zomermaanden. Plan wekelijkse check-ins (maximaal 30 minuten) in om de voortgang te bespreken, obstakels te identificeren en eventuele aanpassingen aan te brengen in de planning indien nodig.

 

pak die kans!

Terwijl sommige organisaties de zomermaanden zien als een tijd om pas op de plaats te maken, biedt deze periode eigenlijk een unieke kans om door te werken aan jullie strategische doelen. Door het klein te maken, taken te verdelen en de voortgang te kort-cyclisch te monitoren, kun je zelfs tijdens de zomermaanden vooruitgang boeken in de realisatie van het koersplan van je organisatie. Dus waar wacht je nog op? Pak die kans en gebruik de zomer om door te pakken op de realisatie van jullie plannen! 


 

meer weten?

Wil jij deze zomer ook door blijven werken aan jullie planen en heb je hulp nodig bij de hoe-vraag? Neem dan contact met ons op. 
 
Wij begeleiden organisaties hierin tot ze het zelf kunnen. We geven dus niet alleen advies, we begeleiden MT’s om hierin zelf redzaam te worden. Omdat iedere organisatie anders is, gaan we eerst in gesprek om te inventariseren waar jullie behoefte precies ligt. Weten wat wij voor jouw team of organisatie kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.
 

Samenwerken aan gemeenschappelijke doelen

Samenwerken aan gemeenschappelijke doelen

In de maand waar we de liefde vieren, leggen we de focus op de kracht van verbinding, samenwerking en teambuilding. We bekijken hoe gemeenschappelijke doelen bijdragen aan het optimaliseren van de samenwerking tussen jouw mensen en hoe dit bijdraagt aan een effectieve strategie executie. Door dit proces wordt de samenhang tussen individuele bijdragen en de overkoepelende strategie duidelijk, waardoor teams effectief kunnen samenwerken aan het realiseren van de organisatiedoelen.

gemeenschappelijke richting en focus

Net zoals liefde verenigt en mensen in dezelfde richting laat kijken, dienen teamdoelen als een gedeelde focus voor alle teamleden. Het helpt om eenheid te creëren en richting te geven aan de inspanningen van het team.

onderlinge verbondenheid en samenwerking

Teamdoelen vereisen vaak samenwerking en synergie tussen teamleden. Het streven naar gemeenschappelijke doelen brengt teamleden samen, het moedigt aan om samen te werken en benut individuele vaardigheden van de verschillende teamleden. 

gevoel van prestatie en betrokkenheid

Het bereiken van gedeelde teamdoelen ofwel het behalen van gezamenlijke successen geeft een gevoel van prestatie en voldoening op teamniveau. Dit vergroot de betrokkenheid en stimuleert een gevoel van trots en verbondenheid binnen het team. 

transparantie en verantwoordelijkheid

Teamdoelen helpen bij het creëren van transparantie en duidelijkheid over wat er moet worden bereikt. Dit bevordert ook het gevoel van verantwoordelijkheid bij individuele teamleden om bij te dragen aan het behalen van die doelen. En dit is nodig om eigenaarschap te creëren. 

continu verbeteren en groei

Het stellen van teamdoelen stimuleert een cultuur van continu verbeteren ofwel ontwikkelen en groei. Wanneer doelen worden bereikt, moedigt dit teams aan om nieuwe uitdagingen aan te gaan en te blijven streven naar verbetering. Ofwel het smaakt naar meer.

meer over betrokkenheid medewerkers

Gezamenlijke doelen fungeren als bindmiddel dat mensen bij elkaar brengt, het inspireert om samen te werken en samen te presteren en zo gemeenschappelijke doelen te behalen. Het vaststellen en nastreven van doelen als team zijn een krachtige manier om de samenwerking en teamdynamiek te versterken.

Benieuwd naar meer over het vergroten van de betrokkenheid van jouw mensen? Lees dan de volgende blog(s):

1. Jouw mensen binden en boeien, hoe doe je dat? [5 tips]

2. Strategie executie vergroot de betrokkenheid van je mensen

In de eerste blog delen we praktische tips over het binden en boeien van medewerkers. De tweede blog benadrukt het belang van betrokkenheid bij strategie-executie en hoe dit kan worden vergroot door medewerkers actief te betrekken bij het maken van het koersplan.

meer weten?

Benieuwd hoe je de samenwerking binnen jouw organisatie verder optimaliseert en in de praktijk brengt? Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Strategie executie vergroot de betrokkenheid van je mensen

Strategie executie vergroot de betrokkenheid van je mensen

Wil jij jouw mensen binden en boeien en de betrokkenheid ofwel engagement laten groeien? Laat ze meedoen met het maken van jullie koersplan!

Wanneer je jouw mensen hieraan mee laat doen, ontstaat verbinding. En door die verbinding gaan mensen zich medeverantwoordelijk voelen voor het uitvoeren van het plan. En daardoor groeit de betrokkenheid. Benieuwd hoe je dit aanpakt? Je lees het in deze blog.

 

vorm een groep ‘kartrekkers’

Mobiliseer mensen van verschillende afdelingen als zijnde de groep kartrekkers voor de totstandkoming van jullie koersplan. Jullie als MT geven richting door deze groep kartrekkers door hen de strategische ofwel lange termijn doelen mee te geven. De groep kartrekkers gaat aan de slag met het formuleren van de jaardoelen, verbeter-prioriteiten en KPI’s. Laat de kartrekkers input ophalen bij de achterban en de output bij jullie toetsen. Zo werken jullie samen aan een gezamenlijk koersplan mét draagvlak.

laat jullie mensen meedoen

Gefeliciteerd, jullie koersplan is klaar! In deze tweede stap gaan jullie mensen mobiliseren voor de verbeterteams. Jullie presenteren het koersplan en de verbeter-prioriteiten waarvoor mensen zich kunnen aanmelden. Alle verbeter-prioriteiten worden toegewezen aan een MT lid. De benodigde skills worden gematcht met de aanmeldingen om de verbeterteams te vormen. Zodra deze gevormd zijn kunnen jullie aan de slag met de eerste prioriteiten.
 

ontwikkel samen de nieuwe werkwijze 

De verbeterteams zijn aan de slag gegaan met de prioriteiten; Ze stemmen af wie wat gaat doen en wat ze in het komende kwartaal gaan opleveren. Per verbeterteam wordt een overlegfrequentie afgesproken om de voortgang te volgen. Ook wordt tijd gereserveerd om samen te werken aan de output. Het MT komt wekelijks bij elkaar in een korte stand-up waarin hulpvragen en belemmeringen uit de (verbeter-)teams worden besproken én opgelost. Zo kunnen de teams snel weer aan de slag. Deze nieuwe werkwijze wordt ook wel way of working genoemd. 

 

laat je mensen de resultaten delen

Ga niet zelf op het podium staan, maar zet de verbeterteams op het podium. Vraag hen om resultaten, successen en leerpunten te delen tijdens jullie kwartaalmeeting. Hiermee waardeer je hun inzet met als effect dat meer mensen mee willen doen. Zo ontwikkel je een hogere betrokkenheid van je mensen en behalen jullie samen meer resultaten!

 

 

Meer weten? 

Wil jij ook aan de slag met strategie executie en heb je behoefte aan begeleiding bij dit proces? Neem dan contact met me op.

Ik heb verschillende teams en organisaties mogen begeleiden bij strategie executie, van het maken van een praktisch plan tot het implementeren en uitvoeren daarvan. Elke vraag is net wat anders. Daarom ga ik graag met je in gesprek om te inventariseren waar jullie behoefte precies ligt. Weten wat ik voor jouw team of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met me op. 

 

Waarom communicatie zo belangrijk is bij strategie executie + 6 tips

Waarom communicatie zo belangrijk is bij strategie executie + 6 tips

Dat communicatie belangrijk is bij veranderingen, dat weten we allemaal. Waarom communicatie belangrijk is bij strategie executie, dat lees je in deze blog. Daarbij ontvang je zes tips om goed van start te gaan met de communicatie bij strategie executie.

alleen ga je misschien sneller..

Een jaarplan maken kunnen we allemaal, toch? Een plan maken wat gedragen wordt door de mensen in de organisatie is al lastiger. Want ja, hoe pak je dat aan? Het is toch veel gemakkelijker én sneller om het plan met het managementteam samen te maken?

Het spreekwoord “alleen ga je sneller, samen kom je verder” vind ik hier wel toepasselijk. Ja, het klopt dat je als managementteam in een dag op de hei of in een aantal kortere sessies best wat meters kunt maken. De vraag is alleen of dit wel zo effectief is. Want wat is het doel van je jaarplan, wat wil je ermee bereiken? Als je vooral zelf heel hard aan het werk wilt blijven en de mensen in de teams ook op hun eigen eilandjes wil laten werken, prima. Deze aanpak kan dan voor jullie best werken.

Wil je de betrokkenheid van jouw mensen vergroten door ervoor te zorgen dat mensen weten hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan jullie jaarplan? Dan is een aanpak waarin je jullie mensen mobiliseert om mee te denken én doen, veel interessanter. 

Wanneer een jaarplan niet van de grond komt, dan komt dat door verschillende redenen. Een van de belangrijkste oorzaken is het gebrek aan communicatie.

tip 1: begin meteen met communiceren  

“Kunnen we niet beter wachten met communiceren tot we iets concreets hebben wat we kunnen delen?” Dit is een veelgehoorde vraag ofwel reactie. Het antwoord daarop is: Nee. Door mensen vanaf het begin al, op zowel proces- als op inhoudsniveau van het plan, mee te nemen, plant je al het eerste zaadje. Begin dus meteen, wacht niet af en kondig aan dat jullie gestart zijn met het maken van het nieuwe plan of de nieuwe strategie. Kies woorden en tone of voice die passen bij jullie organisatie en de context.

 

tip 2: een nieuwe plan is een verandering

Gaan jullie een andere koers varen, of is dit de eerste keer dat jullie dit jaarplanningsproces op deze manier aanpakken? Voor jullie en voor jullie mensen is dit een verandering. En veranderingen doen iets met mensen. Veranderingen roepen vragen op. Het kan onzekerheid oproepen en mensen vragen zich af wat dit voor hem/haar gaat betekenen. Wees jezelf hiervan bewust en ben transparant over het proces en wat er komen gaat zodat verwachtingen helder zijn. Zie ook: Elke verandering begint met een goed verhaal.

 

tip 3: kies de juiste kanalen en middelen

Bepaal de kanalen op basis van de verschillende groepen/teams en hoe je hen het beste kunt bereiken. Veelal is intranet een kanaal wat voor alle mensen in een organisatie toegankelijk is. Blijf dit kanaal ook gebruiken voor de volgende communicatiemomenten. Kies een afbeelding en/of titel waaruit meteen duidelijk is waarover het nieuwsbericht gaat, die je bij elk communicatiemoment laat terugkomen. Dit zorgt voor herkenning.

Realiseer je dat intranet een prima kanaal is waarmee je kunt informatie kunt zenden.
Wil je een persoonlijk (verander)verhaal of visie uitdragen, dan is het aan te raden om dit persoonlijk te doen en persoonlijk te maken. Dit kun je doen tijdens een fysieke kwartaalmeeting waarin je alle mensen bij elkaar hebt. Kun je niet alle mensen op die manier bereiken, dan is een videoboodschap een goed alternatief. Nog beter is om de fysieke meeting en de videoboodschap te combineren. De kracht zit immers in de herhaling.

 

 

tip 4: communiceer frequent  

Zodra de aankondiging is gecommuniceerd heb je automatisch een logisch ‘haakje’ voor dit onderwerp om frequent op terug te komen. Die frequentie is een vorm van consistentie en dat geeft houvast en dus vertrouwen aan mensen. Ofwel als mensen merken dat jullie als MT regelmatig communiceren over de voortgang van het jaarplan dan zien jullie mensen dat jullie hier mee bezig zijn en het dus een belangrijk onderwerp vinden. Het effect daarvan is dat jullie mensen triggert en dat ze deze communicatie actiever gaan volgen. Het geeft reuring op de afdelingen, kortom er gebeurd wat!

 

tip 5: vraag om reflectie en haal input op

Om te voorkomen dat het alleen een plan van het MT is en het in de kast beland, is het aan te raden om mensen actief te betrekken bij het maken van het jaarplan. Zo wordt het ook echt jullie plan! Nodig mensen uit alle verschillende teams uit om mee te denken. Laat ze ideeën aandragen over hoe jullie eerder gedeelde visie kan worden vertaald naar een concreet plan. Vraag ook reflectie op de dingen die jullie al hebben verzamelt in jullie plan. In Lean termen noemen we dit catch-ball, ofwel vangbal tussen de verschillende lagen in de organisatie waardoor draagvlak ontstaat voor het plan. Meer hierover: Starten met Lean, hoe doe je dat?

tip 6: stop niet met communiceren 

De tips hierboven zijn vooral gericht op de communicatie tijdens de totstandkoming van het jaarplan. Wellicht een open deur, maar toch, ik zie het nog vaak gebeuren dat communicatie wordt losgelaten en de voortgang op het plan een zogenaamd eigen leven gaat leiden. Het effect is dat wanneer er geen effectieve communicatie is tussen degenen die verantwoordelijk zijn voor het jaarplan en degenen die het moeten uitvoeren, dat er onduidelijkheid ontstaat over wat er van iedereen wordt verwacht. Die miscommunicatie wil je natuurlijk voorkomen. Je overlegstructuur uitlijnen op de prestatiedialoog die je met elkaar wil voeren over het jaarplan is een belangrijke vervolgstap om je jaarplan succesvol te implementeren en zowel in als aan je organisatie te blijven werken. Zie ook: Samen bouwen aan jullie (nieuwe) way of working.

 

meer weten?

Wil jij ook aan de slag met strategie executie en wil jij graag jouw mensen hier actief bij betrekken? Neem dan contact met me op.

Ik heb verschillende teams en organisaties mogen begeleiden bij strategie executie, van het maken van een praktisch plan tot het implementeren en uitvoeren daarvan. Elke vraag is net wat anders. Daarom ga ik graag met je in gesprek om te inventariseren waar jullie behoefte precies ligt. Weten wat ik voor jouw team of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met me op.

 

 

“Communicatie gaat niet zozeer over zenden en ontvangen maar over begrijpen en verbinden!”

– Ron van der Jagt –

Jouw mensen binden en boeien, hoe doe je dat? [5 tips]

Jouw mensen binden en boeien, hoe doe je dat? [5 tips]

Het is voor veel bedrijven lastig om de juiste mensen te vinden. De arbeidsmarkt is oververhit, waardoor veel organisaties de portemonnee trekken om nieuwe mensen te vinden. De vraag is of bedrijven hiermee ook echt loyale mensen aan zich binden? En hoeveel aandacht is er voor de ‘zittende’ mensen? Hoe zorg je ervoor dat je jouw mensen blijft binden en boeien? Want ze behouden is juist in deze tijd cruciaal!

In deze blog ontvang je een aantal praktische tips over hoe je dit kunt aanpakken.

tip 1: betrek je mensen bij belangrijke zaken

Mensen vinden het leuk om op de hoogte gehouden te worden van belangrijke zaken. Deel naast successen en positief nieuws ook minder leuke zaken met je mensen. Maak ze deelgenoot van de uitdagingen die er zijn en laat ze meedenken. Je zult zien dat mensen dit waarderen en dat er zo meer begrip voor de situatie ontstaat. Hierdoor gaan ze eerder met je meedenken en komen ze ook met ideeën en mogelijke oplossingen. 

tip 2: geef je mensen verantwoordelijkheid

Laat je mensen meedenken over de plannen en maak ze hiermee bewust van hun eigen rol hierin. Door samen met hen het jaarplan te maken van jullie organisatie/afdeling ontstaat een breed draagvlak. Geef ze de strategische doelen mee en vraag ze om op basis hiervan de jaardoelen te bepalen en wat nodig is om deze te realiseren. Dit zijn de verbeter-prioriteiten waarmee jullie aan de slag gaan. Hiermee spreek je je verwachtingen uit en maak mensen verantwoordelijk voor een bepaalde taak, in dit geval het maken van het jaarplan of het meewerken aan een verbeter-prioriteit. Meer lezen over hoe je jouw mensen mee laat doen met het maken van jullie jaarplan? Lees hier verder.

tip 3: benut het talent van je mensen

Weet van je mensen wat hun sterktes zijn en maak daar gebruik van. Benut het talent dat je in huis hebt, wetende dat mensen over het algemeen langer blijven wanneer ze kunnen doen waar ze goed in zijn én wat ze leuk vinden. Zet deze skills gericht in op de verbeter-prioriteiten van jullie organisatie/afdeling en ervaar hoe jouw mensen met deze skills meer voor jouw organisatie kunnen betekenen. Iets wat veel mensen belangrijk vinden; betekenisvol werk doen.   

tip 4: erken en waardeer je mensen

Mensen erkennen en waarderen is ontzettend belangrijk. Als nuchtere Hollanders hebben we snel de neiging om te zeggen wat niet goed is. Al is het echt uitspreken hiervan soms ook wel een ding. Waardering geven kan in verschillende vormen. Het gaat niet alleen over hoe hoog het salaris is, maar ook over een persoonlijk compliment, eigen verantwoordelijkheid of meer flexibiliteit. Laat blijken dat jullie mensen worden gezien! 

tip 5: maak van je mensen een fan

Als je trots bent op je bedrijf en het team, straal en spreek dat dan uit. Mensen werken graag bij een organisatie waar ze trots op zijn. Een goede werksfeer en passende arbeidsvoorwaarden zorgen ervoor dat mensen enthousiast zijn en graag bij je willen werken. Dat stralen ze uit, vertellen ze verder en zijn daarmee het visitekaartje voor jouw organisatie. Jaag je fans aan om actief te zijn op sociale media waar jullie als organisatie ook actief op zijn en geef ze een rol in het wervingsproces door bijv. via een videoboodschap te laten zien waar de toekomstige collega komt te werken.

 

tot slot: voorbeeldcase

Ik heb verschillende organisaties mogen ondersteunen bij uitdagingen als deze. Lees hier een voorbeeldcase. 

Benieuwd hoe ik jouw organisatie kan ondersteunen hierbij? Neem gerust contact met me op!

“Teamwork makes the
dream work!”

– context consultancy –