In de blog ‘strategie executie vergroot de betrokkenheid van je mensen’ vertelde ik je hoe je de betrokkenheid van je mensen kunt laten groeien door ze actief te betrekken bij het maken en waarmaken van jullie koersplan. Maar hoe zit het met eigenaarschap? Hoe zorg je er nou voor dat je dingen van mensen gedaan krijgt, zonder dat je ze dingen oplegt?

Voordat we inzoomen op het vergroten van eigenaarschap; wat verstaan we eigenlijk onder eigenaarschap? Wanneer je kijkt naar eigenaarschap in de context van strategie executie dan bedoelen we hier het voelen en nemen van verantwoordelijkheid. Dat je jezelf ervan bewust bent wat goed en niet goed gaat, dat je initiatief neemt tot verbetering en het effect daarvan volgt. 

Mensen die eigenaarschap tonen hoeven niet of nauwelijks aangespoord te worden om dingen af te maken. Ze zijn nieuwsgierig en zien het belang van hun bijdrage aan het grotere geheel. Ook stellen ze eisen en durven ze risico’s te nemen en zijn trots op wat ze doen.

Lees hieronder wat nodig is om eigenaarschap bij jouw mensen te vergroten.

 

zorg voor concrete doelen

Om je mensen op pad te sturen met concrete doelen is het cruciaal dat jullie de koers van jullie organisatie vertalen van lange termijn doelen naar doelen op jaarbasis met meetbare KPI’s. Maak grote stappen klein en stuur mensen met een duidelijk resultaat op pad, zodat het eigenschap ook echt gepakt kan worden. Gebruik bij het maken van jullie koersplan ook input van jullie mensen, op die manier creëer je draagvlak vanuit de werkvloer. Dit is een belangrijke eerste stap om het eigenaarschap te creëren.

> Meer weten over het maken en waarmaken van jullie koersplan? Download hier de gratis praktische e-gids over strategie executie. 

talenten en rollen inzichtelijk maken

Ieder mens heeft andere talenten. Het is daarom heel belangrijk om inzicht te hebben in je eigen talenten en in de talenten van je collega’s. Zo weet iedereen waar hij/zij goed in is en kun je je mensen echt in hun kracht en juiste rol zetten. En op basis daarvan vertrouwen geven. Talenten inzichtelijk maken doe je bijvoorbeeld met behulp van de persoonlijkheidsanalyses DISC en drijfveren.  

> Meer weten over DISC & drijfveren? Lees hier verder.

 

zet team-effort boven individueel succes 

De verbeter-prioriteiten in jullie koersplan hebben als doel om de jaardoelen te realiseren en daarmee bepaal de eerste stap te zetten in het behalen van de lange termijndoelen. Deze verbeter-prioriteiten worden opgepakt door mensen uit de verschillende teams. Bij het vormen van deze zgn. verbeterteams is het belangrijk om concreet te maken wat er moet gebeuren en op basis hiervan te bepalen welke talenten: skills nodig zijn om dit tot uitvoering te brengen. Vier successen op verbeterteam niveau en kijk bij eventuele problemen hoe jullie dit als verbeterteam samen kunnen oplossen. 

 

 

managers in de rol van aanjager en facilitator

De verbeter-prioriteiten verdeel je onder de MT leden, zo ontstaat ook op MT niveau eigenaarschap. Kijk bij de verdeling naar elkaars talenten. Er zitten in je verbeterteam ook mensen uit de teams van je collega managers. Het is dus belangrijk dat jullie elkaar supporten én deze mensen ook faciliteren om bij te dragen aan de verbeterteams. Draag vertrouwen uit naar je verbeterteams en blijf constructief en oplossingsgericht met elkaar in gesprek, ook als het even lastig is en jullie tegen issues aanlopen. Daag elkaar uit en houdt daarbij het resultaat voor ogen. Met dit gedrag is het mogelijk om eigenaarschap te nemen. 

> Meer weten over het ontwikkelen van manager naar leider? Lees hier verder. 

probleemoplossend vermogen

In het eigen maken een nieuwe manier van werken gaan dingen fout. Het trainen van jullie als MT en van jullie mensen om hiermee om te leren gaan is dan ook belangrijk. Zo leren jullie samen om problemen duurzaam op te lossen en bij het ontstaan van problemen niet meteen over te gaan tot actie.

> Meer weten over je voorkomt dat je te snel in de actiemodus schiet? Lees hier verder.

 

van beoordelen naar coachen

Als leidinggevende ben je gewend om je mensen te beoordelen en iets te vinden van hun functioneren. Het (be-)oordelen van mensen bevorderd het eigenaarschap niet! Het is daarom goed om te vertrouwen op het vakmanschap van je mensen, hier en daar een aanwijzing te geven en te kijken wat je team nodig heeft om de resultaten te behalen. Vergeet niet om successen (hoe klein ook) samen te vieren!  

> Meer weten over traditioneel versus Lean leiderschap? Lees hier verder.

 

Meer weten? 

Wil jij ook aan de slag het vergroten van het eigenaarschap bij jouw mensen? En kun je hierbij wel wat begeleiding gebruiken? Neem dan contact met me op.

Ik heb verschillende teams en organisaties mogen begeleiden bij het vergroten van eigenaarschap, om zo samen hun plan waar te maken. Elke vraag is anders. Daarom ga ik graag met je in gesprek om te inventariseren waar jullie behoefte precies ligt.

Weten wat ik voor jouw team of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met me op.