Een goed doordachte strategie is essentieel voor groei en succes. Organisaties investeren veel tijd en middelen om hun strategische plannen goed op papier te zetten. Het uitvoeren van deze strategie vereist meer dan alleen een concreet plan op 1 A4-tje. Het gaat om het omzetten van het plan naar tastbare acties én het creëren van een cultuur die de implementatie van die plannen ondersteunt. Hier komen kernwaarden om de hoek kijken als kritische drijfveren voor effectieve strategie executie.

In deze blog duiken we dieper in het belang van kernwaarden en hoe je deze optimaal kunt benutten om jullie strategie samen waar te maken. 

het belang van kernwaarden

Je kunt de strategie zien als een routebeschrijving waarbij de kernwaarden de kompasnaald vormt die de richting aangeeft. Ze vormen het kompas van een organisatie en zijn de fundamenten waarop gedrag, besluitvorming en bedrijfscultuur worden gebouwd. Waar een strategie vertelt wat een organisatie wil bereiken, vertellen kernwaarden hoe ze daar wil komen. Sterke kernwaarden vormen de identiteit van een organisatie, waardoor het herkenbaar wordt en als leidraad dient voor toekomstig gedrag. 

In de ideale situatie bieden kernwaarden: 

  1. Hogere betrokkenheid: Medewerkers herkennen zichzelf in de kernwaarden, wat leidt tot een diepere betrokkenheid. 
  2. Leidraad voor werving: Duidelijke kernwaarden helpen bij het aantrekken van de juiste mensen.
  3. Lager verloop: Een organisatie waarin kernwaarden worden geleefd, zorgt voor een omgeving waar mensen zich op hun plek voelen. 
  4. Herkenbaarheid naar buiten: Klanten en stakeholders herkennen de organisatie aan de hand van de kernwaarden.
  5. Duidelijke gedragsrichtlijn: Kernwaarden bieden helderheid over het gewenste gedrag, zowel nu als in de toekomst.

cultuur als kritische factor

Een bedrijfscultuur die in lijn is met de kernwaarden versterkt de strategie-executie. Wanneer de kernwaarden van een organisatie zichtbaar tot uiting komen in het gedrag van de mensen die er werken, ontstaat er een cultuur van betrokkenheid, toewijding en samenwerking. Dit leidt tot een soepelere uitvoering van strategieën, omdat mensen gemotiveerd zijn om de doelen van de organisatie te bereiken. Dit omdat ze geloven in de waarden die de organisatie vertegenwoordigt.

hoe implementeer je kernwaarden?

Om te kunnen implementeren is het belangrijk om kernwaarden te identificeren. Vaak start je hiermee binnen het managementteam. Wat vinden jullie belangrijk? Waar staan jullie voor? Welk gedrag hoort daar wel én niet bij. Het gaat hierbij ook om het bewustmaken van de waarden die al aanwezig zijn. 

Kernwaarden zijn niet iets wat je kunt opleggen vanuit het management. Het zijn niet alleen maar woorden op een poster. Om kernwaarden effectief te integreren in de uitrol van jullie strategie, is het belangrijk om de kernwaarden te doorleven met jullie mensen. Alleen zo wordt het een actieve leidraad binnen jullie organisatie en daarmee en hulpmiddel bij het nemen van beslissingen. 

Het is belangrijk dat een aanzienlijk percentage van de mensen binnen een organisatie bepaalde waarden deelt en deze ook in hun gedrag tot uiting brengt. Je kunt dan ook stellen dat je kernwaarden niet moet bepalen, maar identificeert wat er al is.  

tips voor het verankeren van kernwaarden

Om jullie kernwaarden succesvol te integreren in jullie strategie een aantal praktische tips: 

  • Voorbeeldgedrag: Laat de kernwaarden tot uiting komen in je gedrag dus bij het uitvoeren van acties en beslissingen. Als leiding heb je hierin een voorbeeld binnen de organisatie, ofwel ‘practice what you preach’.

  • Inbedding in processen en systemen: Kernwaarden moeten worden geïntegreerd in prestatiebeoordelingen, wervingsprocessen en dagelijkse routines (zoals bij het nemen van beslissingen, ook bij complexe vraagstukken).
    Meer over routines: De 3 R-en: cruciaal voor succesvolle managementteams

  • Communicatie en herhaling: Leg kernwaarden duidelijk vast in begrijpelijke taal. Herhaling zorgt ervoor dat kernwaarden levend blijven binnen de organisatie. Een manier om de kernwaarden te doorleven is om in gesprek (in dialoog i.p.v. discussie) te gaan aan de hand van dilemma’s die spelen op de werkvloer.

 

onze conclusie

Kernwaarden zijn niet alleen mooie woorden op papier; ze vormen de ruggengraat van een organisatie. Bij het nastreven van strategische doelen zijn ze het kompas om ervoor de zorgen dat de weg die wordt gekozen, in overeenstemming is met de essentie van de organisatie. Het is niet alleen over wat een organisatie doet, maar vooral hoe ze het doet dat het verschil maakt bij strategie executie. 

Kortom, het koersplan mag aangeven waar een organisatie naartoe wil, maar het zijn de kernwaarden die bepalen hoe ze daar aankomt.

 

meer weten?

Voor meer inzichten en praktische begeleiding staan wij klaar om te helpen. Samen bouwen we aan een organisatie waarin kernwaarden optimaal worden benut in het waarmaken van jullie strategie!