Januari is het begin van een nieuw jaar. En wat is een beter moment dan nu om de doelen te herzien en een duidelijk actieplan op te stellen voor een succesvolle strategie executie in 2024?

Bij Context Consultancy geloven we in een doelgerichte aanpak en zien we een cruciale rol van de missie en visie bij het opstellen van het jaarplan. Laten we verkennen welke vijf elementen belangrijk zijn in dit proces.

1. afstemming met lange termijn doelen

Een missie en visie vertegenwoordigen de lange termijn doelen en de beoogde richting van een organisatie. Door een jaarplan te baseren op deze missie en visie, zorg je ervoor dat de doelen en acties op korte termijn in lijn zijn met de bredere strategische doelstellingen op lange termijn.​ Deze aanpak creëert een samenhangend geheel waarbij de operationele doelstellingen van het komende jaar naadloos aansluiten bij de overkoepelende visie en ambities van de organisatie. Het is een zakelijke strategie die zowel focus als continuïteit bevordert.

2. focus en prioritering

Een missie en visie bieden focus. Ze helpen bij het identificeren van de belangrijkste gebieden waarop de organisatie zich moet richten om haar doelen te bereiken. Het resultaat is een optelsom van middelen en inspanningen aan activiteiten die cruciaal zijn voor het bereiken van de overkoepelende organisatiedoelen. Een gerichte aanpak die bijdraagt aan efficiëntie en succes in strategische uitvoering.

3. strategische consistentie

Het jaarplan moet consistent zijn met de overkoepelende strategie van de organisatie. De missie en visie fungeren als het fundament van die strategie. Het jaarplan moet daarom naadloos passen binnen deze bredere strategische context. Door consistent te blijven, ofwel aansluiting te zoeken met de overkoepelende strategie, wordt een organisatie veerkrachtig en betrouwbaar en streeft naar kwaliteit. Een consistent jaarplan biedt een stabiele en voorspelbare koers te midden van de dynamische uitdagingen van organisaties en geeft daarmee vertrouwen.

4. motivatie en betrokkenheid

Wanneer het jaarplan is gebaseerd op de missie en visie van de organisatie, kunnen medewerkers gemakkelijker de betekenis en relevantie begrijpen van de doelen die worden gesteld voor het komende jaar. Dit vergroot hun betrokkenheid en motivatie om bij te dragen aan het realiseren van die doelen.​ Het gebruik van deze fundamentele elementen als leidraad biedt niet alleen duidelijkheid over het ‘waarom’ achter de gestelde doelen, maar benadrukt ook de bijdrage van elk individu aan de bredere strategie van de organisatie. Hierdoor ontstaat een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid en verbondenheid met het bereiken van de organisatiedoelen. 

5. communicatie en transparantie

Het jaarplan, dat je laat ontstaan vanuit de missie en visie, biedt een duidelijke boodschap aan alle belanghebbenden over waar de organisatie naartoe gaat, wat het wil bereiken en hoe het van plan is dat te doen. Dit bevordert transparantie en begrip binnen en buiten de organisatie.​ Door de missie en visie als leidraad te nemen, wordt de strategische richting begrijpelijk en tastbaar voor alle stakeholders. Transparantie binnen de organisatie wordt versterkt doordat medewerkers een duidelijk beeld hebben van de strategische intenties en hoe hun individuele bijdragen, bijdragen aan het bredere organisatiedoel. Extern draagt deze duidelijkheid bij aan het opbouwen van vertrouwen en begrip bij klanten, partners en andere belanghebbenden. Het resultaat is een organisatie die zich kenmerkt door openheid, helderheid en wederzijds begrip, wat de basis vormt voor succesvolle strategie-executie.

onze conclusie

Door de verbinding tussen lange termijn doelen en korte termijn acties te leggen, ontstaat een gestructureerde aanpak die consistent is met de bredere strategische context. Deze benadering zorgt niet alleen voor een efficiënte strategie-executie, maar verankert ook de kernwaarden en identiteit van de organisatie in alle activiteiten. Het creëert een synergie tussen visie, missie en uitvoering, iets wat onmisbaar is voor duurzaam succes en groei. Zo vormt het jaarplan een routekaart voor het komende jaar alsook een krachtig instrument dat de organisatie op koers houdt. Het resultaat is een veerkrachtige en doelgerichte organisatie die met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet gaat. 

meer weten?

Voor meer inzichten en praktische begeleiding staan wij klaar om te helpen. Samen bouwen we aan een organisatie waarin jullie doelgericht werken in het waarmaken van jullie missie en visie!