In mijn vorige blog keek ik terug op mijn eerste rol als leidinggevende en op de lessen die ik daaruit heb geleerd. 

In deze blog word je meegenomen in de verschillen tussen traditioneel- en Lean leiderschap, hoe je van reactief- naar proactief leiderschap kunt komen en hoe je dit aanpakt als je senior manager of directeur bent.

1: traditioneel versus Lean leiderschap 

Veel organisaties zijn hiërarchisch ingericht en kennen een top-down benadering: van directie naar management naar de mensen in de teams. Het leiderschap kun je omschrijven als sturend en controlerend. De mensen in de teams voeren uit wat er door directie is bedacht.

In een Lean ofwel een lerende organisatie is de structuur net andersom. De mensen op de werkvloer zijn het belangrijkste en de directie en staf faciliteren. Het leiderschap kun je omschrijven als faciliterend en inspirerend. De leiders zijn op de werkvloer én op de hoogte van wat er speelt. Zie de figuur hieronder.

Leiderschap

2: van reactief naar proactief

In dit tweede niveau van luisteren hoor je wat anderen zeggen, je stelt daar vragen over, toont nieuwsgierigheid en observeert data, zowel objectief als feitgericht. Stel je oordeel uit en stel je open voor. Richt je hierbij op hetgeen wat verschilt ten opzichte van wat je al weet. Je toetst hier je bestaande kennis aan nieuwe informatie en kijkt of je vanuit daar je beeld moet bijstellen.

reactief naar proactief

3: voorbeeldgedrag, richting geven en faciliteren

Geef je als eindverantwoordelijke leiding aan managers en niet direct aan de werkvloer, dan ben je minder bezig met brandjes blussen en het dagelijks werk op de afdelingen zelf. Als eindverantwoordelijke leider ben je een voorbeeld voor jouw mensen, of het nu je managers zijn of de mensen op de werkvloer. Geef dus samen met je managers richting door te bepalen welke doorbraken c.q. strategische doelen jullie over 2-3 jaar gerealiseerd willen hebben. Door dit samen te bepalen geef je jouw managers en mensen richting mee in wat je van hen verwacht. Faciliteer je managers in de verandering van traditioneel naar Lean leiderschap ofwel van reactief naar proactief, zodat jullie meer bezig zijn met jullie strategische doelen in plaats van enkel te werken in de waan van de dag.

 

Wil jij ook meer proactief aan de slag met je team in plaats van bezig blijven met brandjes blussen? Tijd om te sparren over jouw uitdaging. Neem gerust contact met me op, ook als je twijfelt.

“Verandering waarmaken!”

– context consultancy –