case: strategie executie

case 1

Een duidelijke koers zorgt voor een hogere betrokkenheid

Situatie
Als gevolg van een organisatiewijziging (groei afdeling van 250 fte naar 500 fte), ontstond ook een nieuwe samenstelling van het managementteam. Aan de directeur de taak om hier een team van te maken met een gezamenlijke koers en goede samenwerking. Deze organisatiewijziging vormde de aanleiding voor het maken van een gezamenlijk jaarplan. Het doel hierbij was ook om de betrokkenheid van medewerkers binnen deze nieuwe afdeling te vergroten.
Aanpak
Met behulp van een gefaseerde aanpak werd de koers bepaald en doelen, verbeter-prioriteiten en KPI’s geformuleerd. Als consultant was ik in de lead voor het opzetten en uitvoeren van deze aanpak, de begeleiding van de werksessies, workshops en alle activiteiten die nodig waren om het jaarplan te maken. Het ontwikkelen van een werkwijze om de voortgang op het jaarplan was ook onderdeel van deze opdracht.

Resultaat
Door deze opdracht was het management in staat om sturing te geven aan de afdeling en zo de doelen te behalen. In de eigen cockpit (eerst fysiek nu digitaal) wordt periodiek de performancedialoog gevoerd met behulp van duidelijke visuals en werkafspraken over rolverdeling zodat deze overleggen efficiënt én effectief verlopen. De betrokkenheid van medewerkers is gedurende deze opdracht gegroeid van 57% naar 64%. Daarbij is de score over hoe medewerkers een bijdrage kunnen leveren aan de strategie van de organisatie in diezelfde periode gegroeid van 69% naar ruim 80%.

case: organisatieontwikkeling

case 2

Een vliegende start voor het
nieuwe team

Situatie
De opdrachtgever besloot als gevolg van een veranderende klantvraag haar centrale salesafdeling anders in te richten met nieuwe rollen en taken. Nadat alle vacatures waren ingevuld kreeg ik de opdracht om dit nieuwe team te begeleiden naar succes. Het doel was om ervoor te zorgen dat het team succesvol werd en de beoogde ambities zoals op papier was bedacht in rollen en taken daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.
Aanpak
In verschillende fysieke en digitale werksessies werd gewerkt aan gezamenlijk teamplan op 1 A4-tje: Team Canvas Basic. Deze aanpak helpt om te komen tot goede afspraken over de samenwerking; van gezamenlijke doelen tot praktische werkafspraken. In deze opdracht had ik de rol van procesbegeleider. Daarin zette ik een passende projectaanpak op, verzorgde de voorbereiding en uitwerking van de werksessies, bewaakte de voortgang en het resultaat.
Resultaat
Doordat het nieuwe team met elkaar aan de slag ging met het maken van het plan leerde men elkaar snel goed kennen. De teamleden maakten concrete afspraken over wat ze zowel gezamenlijk als individueel wilden bereiken en hoe ze met elkaar wilde samenwerken. Doordat ze dit met elkaar bespraken en duidelijk afspraken hadden gemaakt werd het gemakkelijker om elkaar hier ook op aan te spreken.

case: procesbegeleiding

case 3

Nieuwe overlegstructuur managementteam

Situatie
Crisismanagement, dat was de aanpak die de corona pandemie in 2020 vroeg van de organisatie. Als gevolg daarvan was de focus op het gemaakte jaarplan logischerwijs naar de achtergrond verschoven. Op het moment dat er meer grip ontstond op de crisissituatie, had de directie behoefte aan een herinrichting van de vergaderingen waarbij de focus op het jaarplan ook een plek moest krijgen. De lange vergaderingen waren als gevolg van het volledig online werken niet meer wenselijk. Het managementteam had de behoefte om elkaar frequenter te spreken in korter durende vergaderingen met meer focus op de verschillende onderwerpen.
Aanpak
Na een gesprek met de opdrachtgever en een aantal managementteamleden over de situatie, de uitdagingen en de wensen heb ik een werkwijze vormgegeven om de uitdagingen aan te pakken. In mijn aanpak toets ik hetgeen bedacht is altijd bij de opdrachtgever en een aantal andere stakeholders, dit helpt bij het enerzijds concreter krijgen van de vraag (de vraag achter de vraag achterhalen) ook bij het krijgen van commitment. De werkwijze heb ik vervolgens geïmplementeerd als de nieuwe way of working van het managementteam en de afdeling. Onderdeel van de implementatie was ook het reflecteren tijdens de vergaderingen om de effectiviteit hiervan te vergroten.
Resultaat
Er staat een praktische overlegstructuur waarbij het voor iedereen duidelijk is wat de agenda is, wie welke rol heeft en wat de doelen zijn van het betreffende overleg. Door de door mij geïmplementeerde werkwijze was men in staat om tijdens de Coronacrisis op een effectieve wijze connectie te houden met elkaar en sturing te geven aan de realisatie van het jaarplan. Door deze interventie is het jaarplan gerealiseerd en de onderlinge verbondenheid verstevigd ondanks de beperkingen die de situatie met zich meebracht.

download de praktische gids voor strategie executie!


 

Schrijf je in voor de ContextUpdate (maandelijkse nieuwsbrief) en ontvang de gratis e-gids in je mailbox!

Je bent succesvol ingeschreven. Check je mailbox voor de download!