privacybeleid

Context Consultancy respecteert de privacy van haar klanten en contacten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie is dit privacybeleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de
mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Context Consultancy. Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 8 februari 2022. Dit is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe de huidige versie vervangt. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:
Context Consultancy gevestigd te Marinus van Meelweg 17-N, 5657 EN Eindhoven, Nederland.
Kamer van Koophandel inschrijving onder nummer: 83807128.

 

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

 1. Je persoonsgegevens worden verzameld door Context Consultancy. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 2. Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@context-consultancy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 3. Welke persoonsgegevens verwerkt worden, hangt af van de functies die je gebruikt op de website. Voorbeelden zijn het reageren op blogs en artikelen, het downloaden van een whitepaper, het invullen van het contactformulier of het abonneren op de mailinglijst. Mogelijke data die verwerkt worden op de site zijn:
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Organisatienaam
 • Btw-nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Inloggegevens
 • Informatie die je invult op de website, zoals een reactie op een blogartikel of een bericht in het contactformulier
 • Technische gegevens zoals IP-adres, zogeheten identifiers in cookies en jouw surfgedrag op deze website
 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website

 

Artikel 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen je persoonsgegevens niet zomaar. Je persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • Een betere dienstverlening naar jou toe
 • Het onderhouden van relaties met jou
 • Het verwerken van jouw bestellingen
 • Onze personeelsadministratie
 • Marketingdoeleinden
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting

 

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

 

Artikel 5 – Je rechten met betrekking tot jouw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@context-consultancy.nl.
 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop je je handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met je contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijg je antwoord op je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

Artikel 7 – Delen van persoonsgegevens met derden

Context Consultancy verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Artikel 8 – Cookies, of vergelijkbare technieken

Context Consultancy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Artikel 9 – Bewaartermijn gegevens

De Context Consultancy verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 • Websitedata zijn 26 maanden inzichtelijk, maar deze zijn niet naar jou te herleiden omdat de data geanonimiseerd worden.
 • Context Consultancy bewaart de administratie tot 7 jaar terug (wettelijke bewaartermijn Belastingdienst).
 • Schrijf je je uit voor de mailinglijst, dan blijven je gegevens nog maximaal 3 maanden in het e-mailprogramma staan.

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van Context Consultancy is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 11 – Contact

Context Consultancy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor verzoeken, vragen, productinformatie, misbruik of meer informatie, kun je contact met ons opnemen via; info@context-consultancy.nl.


Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Laatst bijgewerkt: dinsdag 8 februari 2022

download de praktische gids voor strategie executie!


 

Schrijf je in voor de ContextUpdate (maandelijkse nieuwsbrief) en ontvang de gratis e-gids in je mailbox!

Je bent succesvol ingeschreven. Check je mailbox voor de download!