Zomerperiode: Hoe werk je door aan jullie strategische plannen?

Zomerperiode: Hoe werk je door aan jullie strategische plannen?

In de zomermaanden lijkt het soms alsof de bedrijfsactiviteit vertraagt ​​en strategische initiatieven op een laag pitje staan. Maar wat als wij je vertellen dat de zomer de perfecte tijd kan zijn om juist vooruitgang te boeken in de uitvoering van je strategie? In dit artikel delen we hoe je deze schijnbare ‘rustige’ periode kunt benutten om door te werken aan het koersplan van je organisatie.

maak het klein

Het geheim van effectief werken aan je strategie in de zomer is om het klein te maken. In plaats van te proberen om heel het koersplan in één keer aan te pakken, focus je op specifieke deelonderwerpen. Selecteer bijvoorbeeld een verbeterproject waar je aan wilt werken en breek het op in behapbare stukjes.

bepaal de taken 

Eenmaal gekozen voor een deelonderwerp, is het belangrijk om duidelijk te definiëren wat er moet gebeuren om vooruitgang te boeken. Identificeer de taken die nodig zijn om het doel te bereiken en wijs verantwoordelijkheden toe aan de betrokken teamleden. Het is handig dat een van de managers uit jullie MT, die aanwezig is in deze periode, het geselecteerde team hierin faciliteert.

verdeel de taken 

Het verdelen van taken is cruciaal voor het efficiënt werken aan je strategie in de zomer. Door verantwoordelijkheden te verdelen, voorkom je overbelasting van individuele teamleden en stimuleer je een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid. Laat mensen zelf aangeven hoeveel ruimte ze kunnen vrijmaken in hun agenda om aan het deelonderwerp mee te werken. Kijk hierbij naar wat wel kan in plaats van wat niet kan.

 

monitor de voortgang 

Het bijhouden van de voortgang is essentieel om ervoor te zorgen dat je op schema blijft tijdens de zomermaanden. Plan wekelijkse check-ins (maximaal 30 minuten) in om de voortgang te bespreken, obstakels te identificeren en eventuele aanpassingen aan te brengen in de planning indien nodig.

 

pak die kans!

Terwijl sommige organisaties de zomermaanden zien als een tijd om pas op de plaats te maken, biedt deze periode eigenlijk een unieke kans om door te werken aan jullie strategische doelen. Door het klein te maken, taken te verdelen en de voortgang te kort-cyclisch te monitoren, kun je zelfs tijdens de zomermaanden vooruitgang boeken in de realisatie van het koersplan van je organisatie. Dus waar wacht je nog op? Pak die kans en gebruik de zomer om door te pakken op de realisatie van jullie plannen! 


 

meer weten?

Wil jij deze zomer ook door blijven werken aan jullie planen en heb je hulp nodig bij de hoe-vraag? Neem dan contact met ons op. 
 
Wij begeleiden organisaties hierin tot ze het zelf kunnen. We geven dus niet alleen advies, we begeleiden MT’s om hierin zelf redzaam te worden. Omdat iedere organisatie anders is, gaan we eerst in gesprek om te inventariseren waar jullie behoefte precies ligt. Weten wat wij voor jouw team of organisatie kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.
 

Maak je organisatie klaar voor de toekomst: Investeer in wendbaarheid

Maak je organisatie klaar voor de toekomst: Investeer in wendbaarheid

Een organisatie runnen voelt soms als het zeilen op een woeste zee, waar je de golven die komen en gaan moet zien te trotseren. Het succes van een bedrijf in deze dynamische omgeving wordt niet alleen bepaald door de uitgestippelde strategie, maar ook door de behendigheid waarmee jullie kunnen inspelen op onverwachte wendingen. In deze blog duiken we dieper in op het cruciale belang van flexibiliteit bij strategie executie. 

wat is wendbaarheid nu precies?

Laten we beginnen met het inzicht dat strategie geen vaststaand document is. Ok, het geeft duidelijk richting en zorgt voor focus, maar het kan zomaar zijn dat er buiten dingen gebeuren waar je op moet anticiperen. Of er gebeuren intern zaken die ervoor zorgen dat je even moet bij- of afschakelen in de executie van jullie strategie. Kortom, je wilt je als organisatie snel kunnen aanpassen aan de veranderende omgeving, ook wel een wendbare organisatie genoemd. Eerder schreven wij een blog over het bouwen van jullie eigen (nieuwe) way of working.

waarom is wendbaarheid zo belangrijk?

Er zijn tal van redenen waarom wendbaarheid essentieel is voor succesvolle strategie executie:

 • Verhoogt de kans op succes. Organisaties die wendbaar zijn, kunnen zich sneller aanpassen aan nieuwe kansen en bedreigingen. Dit vergroot de kans op succes in de lange termijn.
 • Verbetert de motivatie van medewerkers. Medewerkers die in een wendbare organisatie werken, voelen zich meer betrokken en gemotiveerd. Ze hebben immers meer autonomie en kunnen hun creativiteit en inbreng kwijt.
 • Vermindert de risico’s. Onverwachte gebeurtenissen kunnen grote schade toebrengen aan organisaties die niet wendbaar zijn. Door wendbaar te zijn, beperk je de risico’s en ben je beter voorbereid op tegenslagen.

hoe maak je je organisatie wendbaar?

Routines, rituelen, ritme en regelmaat vormen namelijk de sleutel voor het inregelen van flexibiliteit in je organisatie in combinatie met strategie executie. De waan van de dag zorgt ervoor dat je als managementteam vaak bezig bent met het blussen van brandjes en het oplossen van issues die gedurende de week voorbijkomen. Het werken aan de strategische plannen verschuift hierdoor sneller naar de achtergrond. Het is daarom aan te raden om een ritme te kiezen waarin jullie met elkaar de voortgang van jullie strategische plannen monitoren. Het helpt enorm om deze momenten in een vast ritme met regelmaat te laten plaatsvinden. De frequentie van een kwartaal is een prima werkend ritme, zo leert de ervaring. De kwartaalmeetings voor het gehele jaar inplannen in de agenda’s vormt zo een stok achter de deur.

En vergeet niet om dit kwartaal ritme te gebruiken voor de communicatie van en naar jullie mensen. Organiseer kwartaalbijeenkomsten waarin de voortgang van jullie plan wordt gedeeld, je mensen het podium krijgen om te vertellen wat ze hebben opgeleverd in relatie tot jullie strategische plan en zo samen successen te vieren.

We schreven eerder een blog over Routines, rituelen, ritme en regelmaat: de 3 R-en voor succesvolle managementteams.

welke elementen zijn belangrijk voor een  wendbare organisatie?

Er zijn verschillende elementen belangrijk om jouw organisatie wendbaarder te maken:

 • Creëer een cultuur van leren en experimenteren. Fouten maken mag, zolang je ervan leert.
 • Stimuleer openheid en communicatie. Zorg ervoor dat medewerkers informatie delen en elkaar helpen.
 • Investeer in technologie. Technologie kan je helpen om sneller te reageren op veranderingen.
 • Maak gebruik van flexibele werkmodellen. Flexibele werkmodellen, zoals telewerken, kunnen medewerkers meer autonomie geven en de productiviteit verhogen.

meer weten?

Wendbaarheid is een cruciale factor voor succesvolle strategie executie. In de dynamische wereld van vandaag is het belangrijker dan ooit om flexibel te zijn en te kunnen inspelen op veranderingen. Door te investeren in wendbaarheid, kun je jouw organisatie klaarstomen voor de toekomst.

Wil je meer weten over hoe je jouw organisatie wendbaarder kunt maken?
Neem vrijblijvend contact met ons op. 

hoe maak je jouw organisatie wendbaarder?

Er zijn verschillende stappen die je kunt nemen om jouw organisatie wendbaarder te maken:

 • Creëer een cultuur van leren en experimenteren. Fouten maken mag, zolang je ervan leert.
 • Stimuleer openheid en communicatie. Zorg ervoor dat medewerkers informatie delen en elkaar helpen.
 • Investeer in technologie. Technologie kan je helpen om sneller te reageren op veranderingen.
 • Maak gebruik van flexibele werkmodellen. Flexibele werkmodellen, zoals telewerken, kunnen medewerkers meer autonomie geven en de productiviteit verhogen.

meer weten?

Wendbaarheid is een cruciale factor voor succesvolle strategie executie. In de dynamische wereld van vandaag is het belangrijker dan ooit om flexibel te zijn en te kunnen inspelen op veranderingen. Door te investeren in wendbaarheid, kun je jouw organisatie klaarstomen voor de toekomst.

Wil je meer weten over hoe je jouw organisatie wendbaarder kunt maken?
Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Samenwerken aan gemeenschappelijke doelen

Samenwerken aan gemeenschappelijke doelen

In de maand waar we de liefde vieren, leggen we de focus op de kracht van verbinding, samenwerking en teambuilding. We bekijken hoe gemeenschappelijke doelen bijdragen aan het optimaliseren van de samenwerking tussen jouw mensen en hoe dit bijdraagt aan een effectieve strategie executie. Door dit proces wordt de samenhang tussen individuele bijdragen en de overkoepelende strategie duidelijk, waardoor teams effectief kunnen samenwerken aan het realiseren van de organisatiedoelen.

gemeenschappelijke richting en focus

Net zoals liefde verenigt en mensen in dezelfde richting laat kijken, dienen teamdoelen als een gedeelde focus voor alle teamleden. Het helpt om eenheid te creëren en richting te geven aan de inspanningen van het team.

onderlinge verbondenheid en samenwerking

Teamdoelen vereisen vaak samenwerking en synergie tussen teamleden. Het streven naar gemeenschappelijke doelen brengt teamleden samen, het moedigt aan om samen te werken en benut individuele vaardigheden van de verschillende teamleden. 

gevoel van prestatie en betrokkenheid

Het bereiken van gedeelde teamdoelen ofwel het behalen van gezamenlijke successen geeft een gevoel van prestatie en voldoening op teamniveau. Dit vergroot de betrokkenheid en stimuleert een gevoel van trots en verbondenheid binnen het team. 

transparantie en verantwoordelijkheid

Teamdoelen helpen bij het creëren van transparantie en duidelijkheid over wat er moet worden bereikt. Dit bevordert ook het gevoel van verantwoordelijkheid bij individuele teamleden om bij te dragen aan het behalen van die doelen. En dit is nodig om eigenaarschap te creëren. 

continu verbeteren en groei

Het stellen van teamdoelen stimuleert een cultuur van continu verbeteren ofwel ontwikkelen en groei. Wanneer doelen worden bereikt, moedigt dit teams aan om nieuwe uitdagingen aan te gaan en te blijven streven naar verbetering. Ofwel het smaakt naar meer.

meer over betrokkenheid medewerkers

Gezamenlijke doelen fungeren als bindmiddel dat mensen bij elkaar brengt, het inspireert om samen te werken en samen te presteren en zo gemeenschappelijke doelen te behalen. Het vaststellen en nastreven van doelen als team zijn een krachtige manier om de samenwerking en teamdynamiek te versterken.

Benieuwd naar meer over het vergroten van de betrokkenheid van jouw mensen? Lees dan de volgende blog(s):

1. Jouw mensen binden en boeien, hoe doe je dat? [5 tips]

2. Strategie executie vergroot de betrokkenheid van je mensen

In de eerste blog delen we praktische tips over het binden en boeien van medewerkers. De tweede blog benadrukt het belang van betrokkenheid bij strategie-executie en hoe dit kan worden vergroot door medewerkers actief te betrekken bij het maken van het koersplan.

meer weten?

Benieuwd hoe je de samenwerking binnen jouw organisatie verder optimaliseert en in de praktijk brengt? Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Start het nieuwe jaar vanuit de missie en visie van de organisatie

Start het nieuwe jaar vanuit de missie en visie van de organisatie

Januari is het begin van een nieuw jaar. En wat is een beter moment dan nu om de doelen te herzien en een duidelijk actieplan op te stellen voor een succesvolle strategie executie in 2024?

Bij Context Consultancy geloven we in een doelgerichte aanpak en zien we een cruciale rol van de missie en visie bij het opstellen van het jaarplan. Laten we verkennen welke vijf elementen belangrijk zijn in dit proces.

1. afstemming met lange termijn doelen

Een missie en visie vertegenwoordigen de lange termijn doelen en de beoogde richting van een organisatie. Door een jaarplan te baseren op deze missie en visie, zorg je ervoor dat de doelen en acties op korte termijn in lijn zijn met de bredere strategische doelstellingen op lange termijn.​ Deze aanpak creëert een samenhangend geheel waarbij de operationele doelstellingen van het komende jaar naadloos aansluiten bij de overkoepelende visie en ambities van de organisatie. Het is een zakelijke strategie die zowel focus als continuïteit bevordert.

2. focus en prioritering

Een missie en visie bieden focus. Ze helpen bij het identificeren van de belangrijkste gebieden waarop de organisatie zich moet richten om haar doelen te bereiken. Het resultaat is een optelsom van middelen en inspanningen aan activiteiten die cruciaal zijn voor het bereiken van de overkoepelende organisatiedoelen. Een gerichte aanpak die bijdraagt aan efficiëntie en succes in strategische uitvoering.

3. strategische consistentie

Het jaarplan moet consistent zijn met de overkoepelende strategie van de organisatie. De missie en visie fungeren als het fundament van die strategie. Het jaarplan moet daarom naadloos passen binnen deze bredere strategische context. Door consistent te blijven, ofwel aansluiting te zoeken met de overkoepelende strategie, wordt een organisatie veerkrachtig en betrouwbaar en streeft naar kwaliteit. Een consistent jaarplan biedt een stabiele en voorspelbare koers te midden van de dynamische uitdagingen van organisaties en geeft daarmee vertrouwen.

4. motivatie en betrokkenheid

Wanneer het jaarplan is gebaseerd op de missie en visie van de organisatie, kunnen medewerkers gemakkelijker de betekenis en relevantie begrijpen van de doelen die worden gesteld voor het komende jaar. Dit vergroot hun betrokkenheid en motivatie om bij te dragen aan het realiseren van die doelen.​ Het gebruik van deze fundamentele elementen als leidraad biedt niet alleen duidelijkheid over het ‘waarom’ achter de gestelde doelen, maar benadrukt ook de bijdrage van elk individu aan de bredere strategie van de organisatie. Hierdoor ontstaat een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid en verbondenheid met het bereiken van de organisatiedoelen. 

5. communicatie en transparantie

Het jaarplan, dat je laat ontstaan vanuit de missie en visie, biedt een duidelijke boodschap aan alle belanghebbenden over waar de organisatie naartoe gaat, wat het wil bereiken en hoe het van plan is dat te doen. Dit bevordert transparantie en begrip binnen en buiten de organisatie.​ Door de missie en visie als leidraad te nemen, wordt de strategische richting begrijpelijk en tastbaar voor alle stakeholders. Transparantie binnen de organisatie wordt versterkt doordat medewerkers een duidelijk beeld hebben van de strategische intenties en hoe hun individuele bijdragen, bijdragen aan het bredere organisatiedoel. Extern draagt deze duidelijkheid bij aan het opbouwen van vertrouwen en begrip bij klanten, partners en andere belanghebbenden. Het resultaat is een organisatie die zich kenmerkt door openheid, helderheid en wederzijds begrip, wat de basis vormt voor succesvolle strategie-executie.

onze conclusie

Door de verbinding tussen lange termijn doelen en korte termijn acties te leggen, ontstaat een gestructureerde aanpak die consistent is met de bredere strategische context. Deze benadering zorgt niet alleen voor een efficiënte strategie-executie, maar verankert ook de kernwaarden en identiteit van de organisatie in alle activiteiten. Het creëert een synergie tussen visie, missie en uitvoering, iets wat onmisbaar is voor duurzaam succes en groei. Zo vormt het jaarplan een routekaart voor het komende jaar alsook een krachtig instrument dat de organisatie op koers houdt. Het resultaat is een veerkrachtige en doelgerichte organisatie die met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet gaat. 

meer weten?

Voor meer inzichten en praktische begeleiding staan wij klaar om te helpen. Samen bouwen we aan een organisatie waarin jullie doelgericht werken in het waarmaken van jullie missie en visie! 

 

Succesvolle strategie executie: de rol van kernwaarden

Succesvolle strategie executie: de rol van kernwaarden

Een goed doordachte strategie is essentieel voor groei en succes. Organisaties investeren veel tijd en middelen om hun strategische plannen goed op papier te zetten. Het uitvoeren van deze strategie vereist meer dan alleen een concreet plan op 1 A4-tje. Het gaat om het omzetten van het plan naar tastbare acties én het creëren van een cultuur die de implementatie van die plannen ondersteunt. Hier komen kernwaarden om de hoek kijken als kritische drijfveren voor effectieve strategie executie.

In deze blog duiken we dieper in het belang van kernwaarden en hoe je deze optimaal kunt benutten om jullie strategie samen waar te maken. 

het belang van kernwaarden

Je kunt de strategie zien als een routebeschrijving waarbij de kernwaarden de kompasnaald vormt die de richting aangeeft. Ze vormen het kompas van een organisatie en zijn de fundamenten waarop gedrag, besluitvorming en bedrijfscultuur worden gebouwd. Waar een strategie vertelt wat een organisatie wil bereiken, vertellen kernwaarden hoe ze daar wil komen. Sterke kernwaarden vormen de identiteit van een organisatie, waardoor het herkenbaar wordt en als leidraad dient voor toekomstig gedrag. 

In de ideale situatie bieden kernwaarden: 

 1. Hogere betrokkenheid: Medewerkers herkennen zichzelf in de kernwaarden, wat leidt tot een diepere betrokkenheid. 
 2. Leidraad voor werving: Duidelijke kernwaarden helpen bij het aantrekken van de juiste mensen.
 3. Lager verloop: Een organisatie waarin kernwaarden worden geleefd, zorgt voor een omgeving waar mensen zich op hun plek voelen. 
 4. Herkenbaarheid naar buiten: Klanten en stakeholders herkennen de organisatie aan de hand van de kernwaarden.
 5. Duidelijke gedragsrichtlijn: Kernwaarden bieden helderheid over het gewenste gedrag, zowel nu als in de toekomst.

cultuur als kritische factor

Een bedrijfscultuur die in lijn is met de kernwaarden versterkt de strategie-executie. Wanneer de kernwaarden van een organisatie zichtbaar tot uiting komen in het gedrag van de mensen die er werken, ontstaat er een cultuur van betrokkenheid, toewijding en samenwerking. Dit leidt tot een soepelere uitvoering van strategieën, omdat mensen gemotiveerd zijn om de doelen van de organisatie te bereiken. Dit omdat ze geloven in de waarden die de organisatie vertegenwoordigt.

hoe implementeer je kernwaarden?

Om te kunnen implementeren is het belangrijk om kernwaarden te identificeren. Vaak start je hiermee binnen het managementteam. Wat vinden jullie belangrijk? Waar staan jullie voor? Welk gedrag hoort daar wel én niet bij. Het gaat hierbij ook om het bewustmaken van de waarden die al aanwezig zijn. 

Kernwaarden zijn niet iets wat je kunt opleggen vanuit het management. Het zijn niet alleen maar woorden op een poster. Om kernwaarden effectief te integreren in de uitrol van jullie strategie, is het belangrijk om de kernwaarden te doorleven met jullie mensen. Alleen zo wordt het een actieve leidraad binnen jullie organisatie en daarmee en hulpmiddel bij het nemen van beslissingen. 

Het is belangrijk dat een aanzienlijk percentage van de mensen binnen een organisatie bepaalde waarden deelt en deze ook in hun gedrag tot uiting brengt. Je kunt dan ook stellen dat je kernwaarden niet moet bepalen, maar identificeert wat er al is.  

tips voor het verankeren van kernwaarden

Om jullie kernwaarden succesvol te integreren in jullie strategie een aantal praktische tips: 

 • Voorbeeldgedrag: Laat de kernwaarden tot uiting komen in je gedrag dus bij het uitvoeren van acties en beslissingen. Als leiding heb je hierin een voorbeeld binnen de organisatie, ofwel ‘practice what you preach’.

 • Inbedding in processen en systemen: Kernwaarden moeten worden geïntegreerd in prestatiebeoordelingen, wervingsprocessen en dagelijkse routines (zoals bij het nemen van beslissingen, ook bij complexe vraagstukken).
  Meer over routines: De 3 R-en: cruciaal voor succesvolle managementteams

 • Communicatie en herhaling: Leg kernwaarden duidelijk vast in begrijpelijke taal. Herhaling zorgt ervoor dat kernwaarden levend blijven binnen de organisatie. Een manier om de kernwaarden te doorleven is om in gesprek (in dialoog i.p.v. discussie) te gaan aan de hand van dilemma’s die spelen op de werkvloer.

 

onze conclusie

Kernwaarden zijn niet alleen mooie woorden op papier; ze vormen de ruggengraat van een organisatie. Bij het nastreven van strategische doelen zijn ze het kompas om ervoor de zorgen dat de weg die wordt gekozen, in overeenstemming is met de essentie van de organisatie. Het is niet alleen over wat een organisatie doet, maar vooral hoe ze het doet dat het verschil maakt bij strategie executie. 

Kortom, het koersplan mag aangeven waar een organisatie naartoe wil, maar het zijn de kernwaarden die bepalen hoe ze daar aankomt.

 

meer weten?

Voor meer inzichten en praktische begeleiding staan wij klaar om te helpen. Samen bouwen we aan een organisatie waarin kernwaarden optimaal worden benut in het waarmaken van jullie strategie! 

Eigenaarschap vergroten doe je zo!

Eigenaarschap vergroten doe je zo!

In de blog ‘strategie executie vergroot de betrokkenheid van je mensen’ vertelde ik je hoe je de betrokkenheid van je mensen kunt laten groeien door ze actief te betrekken bij het maken en waarmaken van jullie koersplan. Maar hoe zit het met eigenaarschap? Hoe zorg je er nou voor dat je dingen van mensen gedaan krijgt, zonder dat je ze dingen oplegt?

Voordat we inzoomen op het vergroten van eigenaarschap; wat verstaan we eigenlijk onder eigenaarschap? Wanneer je kijkt naar eigenaarschap in de context van strategie executie dan bedoelen we hier het voelen en nemen van verantwoordelijkheid. Dat je jezelf ervan bewust bent wat goed en niet goed gaat, dat je initiatief neemt tot verbetering en het effect daarvan volgt. 

Mensen die eigenaarschap tonen hoeven niet of nauwelijks aangespoord te worden om dingen af te maken. Ze zijn nieuwsgierig en zien het belang van hun bijdrage aan het grotere geheel. Ook stellen ze eisen en durven ze risico’s te nemen en zijn trots op wat ze doen.

Lees hieronder wat nodig is om eigenaarschap bij jouw mensen te vergroten.

 

zorg voor concrete doelen

Om je mensen op pad te sturen met concrete doelen is het cruciaal dat jullie de koers van jullie organisatie vertalen van lange termijn doelen naar doelen op jaarbasis met meetbare KPI’s. Maak grote stappen klein en stuur mensen met een duidelijk resultaat op pad, zodat het eigenschap ook echt gepakt kan worden. Gebruik bij het maken van jullie koersplan ook input van jullie mensen, op die manier creëer je draagvlak vanuit de werkvloer. Dit is een belangrijke eerste stap om het eigenaarschap te creëren.

> Meer weten over het maken en waarmaken van jullie koersplan? Download hier de gratis praktische e-gids over strategie executie. 

talenten en rollen inzichtelijk maken

Ieder mens heeft andere talenten. Het is daarom heel belangrijk om inzicht te hebben in je eigen talenten en in de talenten van je collega’s. Zo weet iedereen waar hij/zij goed in is en kun je je mensen echt in hun kracht en juiste rol zetten. En op basis daarvan vertrouwen geven. Talenten inzichtelijk maken doe je bijvoorbeeld met behulp van de persoonlijkheidsanalyses DISC en drijfveren.  

> Meer weten over DISC & drijfveren? Lees hier verder.

 

zet team-effort boven individueel succes 

De verbeter-prioriteiten in jullie koersplan hebben als doel om de jaardoelen te realiseren en daarmee bepaal de eerste stap te zetten in het behalen van de lange termijndoelen. Deze verbeter-prioriteiten worden opgepakt door mensen uit de verschillende teams. Bij het vormen van deze zgn. verbeterteams is het belangrijk om concreet te maken wat er moet gebeuren en op basis hiervan te bepalen welke talenten: skills nodig zijn om dit tot uitvoering te brengen. Vier successen op verbeterteam niveau en kijk bij eventuele problemen hoe jullie dit als verbeterteam samen kunnen oplossen. 

 

 

managers in de rol van aanjager en facilitator

De verbeter-prioriteiten verdeel je onder de MT leden, zo ontstaat ook op MT niveau eigenaarschap. Kijk bij de verdeling naar elkaars talenten. Er zitten in je verbeterteam ook mensen uit de teams van je collega managers. Het is dus belangrijk dat jullie elkaar supporten én deze mensen ook faciliteren om bij te dragen aan de verbeterteams. Draag vertrouwen uit naar je verbeterteams en blijf constructief en oplossingsgericht met elkaar in gesprek, ook als het even lastig is en jullie tegen issues aanlopen. Daag elkaar uit en houdt daarbij het resultaat voor ogen. Met dit gedrag is het mogelijk om eigenaarschap te nemen. 

> Meer weten over het ontwikkelen van manager naar leider? Lees hier verder. 

probleemoplossend vermogen

In het eigen maken een nieuwe manier van werken gaan dingen fout. Het trainen van jullie als MT en van jullie mensen om hiermee om te leren gaan is dan ook belangrijk. Zo leren jullie samen om problemen duurzaam op te lossen en bij het ontstaan van problemen niet meteen over te gaan tot actie.

> Meer weten over je voorkomt dat je te snel in de actiemodus schiet? Lees hier verder.

 

van beoordelen naar coachen

Als leidinggevende ben je gewend om je mensen te beoordelen en iets te vinden van hun functioneren. Het (be-)oordelen van mensen bevorderd het eigenaarschap niet! Het is daarom goed om te vertrouwen op het vakmanschap van je mensen, hier en daar een aanwijzing te geven en te kijken wat je team nodig heeft om de resultaten te behalen. Vergeet niet om successen (hoe klein ook) samen te vieren!  

> Meer weten over traditioneel versus Lean leiderschap? Lees hier verder.

 

Meer weten? 

Wil jij ook aan de slag het vergroten van het eigenaarschap bij jouw mensen? En kun je hierbij wel wat begeleiding gebruiken? Neem dan contact met me op.

Ik heb verschillende teams en organisaties mogen begeleiden bij het vergroten van eigenaarschap, om zo samen hun plan waar te maken. Elke vraag is anders. Daarom ga ik graag met je in gesprek om te inventariseren waar jullie behoefte precies ligt.

Weten wat ik voor jouw team of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met me op.