Waarom communicatie zo belangrijk is bij strategie executie + 6 tips

Waarom communicatie zo belangrijk is bij strategie executie + 6 tips

Dat communicatie belangrijk is bij veranderingen, dat weten we allemaal. Waarom communicatie belangrijk is bij strategie executie, dat lees je in deze blog. Daarbij ontvang je zes tips om goed van start te gaan met de communicatie bij strategie executie.

alleen ga je misschien sneller..

Een jaarplan maken kunnen we allemaal, toch? Een plan maken wat gedragen wordt door de mensen in de organisatie is al lastiger. Want ja, hoe pak je dat aan? Het is toch veel gemakkelijker én sneller om het plan met het managementteam samen te maken?

Het spreekwoord “alleen ga je sneller, samen kom je verder” vind ik hier wel toepasselijk. Ja, het klopt dat je als managementteam in een dag op de hei of in een aantal kortere sessies best wat meters kunt maken. De vraag is alleen of dit wel zo effectief is. Want wat is het doel van je jaarplan, wat wil je ermee bereiken? Als je vooral zelf heel hard aan het werk wilt blijven en de mensen in de teams ook op hun eigen eilandjes wil laten werken, prima. Deze aanpak kan dan voor jullie best werken.

Wil je de betrokkenheid van jouw mensen vergroten door ervoor te zorgen dat mensen weten hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan jullie jaarplan? Dan is een aanpak waarin je jullie mensen mobiliseert om mee te denken én doen, veel interessanter. 

Wanneer een jaarplan niet van de grond komt, dan komt dat door verschillende redenen. Een van de belangrijkste oorzaken is het gebrek aan communicatie.

tip 1: begin meteen met communiceren  

“Kunnen we niet beter wachten met communiceren tot we iets concreets hebben wat we kunnen delen?” Dit is een veelgehoorde vraag ofwel reactie. Het antwoord daarop is: Nee. Door mensen vanaf het begin al, op zowel proces- als op inhoudsniveau van het plan, mee te nemen, plant je al het eerste zaadje. Begin dus meteen, wacht niet af en kondig aan dat jullie gestart zijn met het maken van het nieuwe plan of de nieuwe strategie. Kies woorden en tone of voice die passen bij jullie organisatie en de context.

 

tip 2: een nieuwe plan is een verandering

Gaan jullie een andere koers varen, of is dit de eerste keer dat jullie dit jaarplanningsproces op deze manier aanpakken? Voor jullie en voor jullie mensen is dit een verandering. En veranderingen doen iets met mensen. Veranderingen roepen vragen op. Het kan onzekerheid oproepen en mensen vragen zich af wat dit voor hem/haar gaat betekenen. Wees jezelf hiervan bewust en ben transparant over het proces en wat er komen gaat zodat verwachtingen helder zijn. Zie ook: Elke verandering begint met een goed verhaal.

 

tip 3: kies de juiste kanalen en middelen

Bepaal de kanalen op basis van de verschillende groepen/teams en hoe je hen het beste kunt bereiken. Veelal is intranet een kanaal wat voor alle mensen in een organisatie toegankelijk is. Blijf dit kanaal ook gebruiken voor de volgende communicatiemomenten. Kies een afbeelding en/of titel waaruit meteen duidelijk is waarover het nieuwsbericht gaat, die je bij elk communicatiemoment laat terugkomen. Dit zorgt voor herkenning.

Realiseer je dat intranet een prima kanaal is waarmee je kunt informatie kunt zenden.
Wil je een persoonlijk (verander)verhaal of visie uitdragen, dan is het aan te raden om dit persoonlijk te doen en persoonlijk te maken. Dit kun je doen tijdens een fysieke kwartaalmeeting waarin je alle mensen bij elkaar hebt. Kun je niet alle mensen op die manier bereiken, dan is een videoboodschap een goed alternatief. Nog beter is om de fysieke meeting en de videoboodschap te combineren. De kracht zit immers in de herhaling.

 

 

tip 4: communiceer frequent  

Zodra de aankondiging is gecommuniceerd heb je automatisch een logisch ‘haakje’ voor dit onderwerp om frequent op terug te komen. Die frequentie is een vorm van consistentie en dat geeft houvast en dus vertrouwen aan mensen. Ofwel als mensen merken dat jullie als MT regelmatig communiceren over de voortgang van het jaarplan dan zien jullie mensen dat jullie hier mee bezig zijn en het dus een belangrijk onderwerp vinden. Het effect daarvan is dat jullie mensen triggert en dat ze deze communicatie actiever gaan volgen. Het geeft reuring op de afdelingen, kortom er gebeurd wat!

 

tip 5: vraag om reflectie en haal input op

Om te voorkomen dat het alleen een plan van het MT is en het in de kast beland, is het aan te raden om mensen actief te betrekken bij het maken van het jaarplan. Zo wordt het ook echt jullie plan! Nodig mensen uit alle verschillende teams uit om mee te denken. Laat ze ideeën aandragen over hoe jullie eerder gedeelde visie kan worden vertaald naar een concreet plan. Vraag ook reflectie op de dingen die jullie al hebben verzamelt in jullie plan. In Lean termen noemen we dit catch-ball, ofwel vangbal tussen de verschillende lagen in de organisatie waardoor draagvlak ontstaat voor het plan. Meer hierover: Starten met Lean, hoe doe je dat?

tip 6: stop niet met communiceren 

De tips hierboven zijn vooral gericht op de communicatie tijdens de totstandkoming van het jaarplan. Wellicht een open deur, maar toch, ik zie het nog vaak gebeuren dat communicatie wordt losgelaten en de voortgang op het plan een zogenaamd eigen leven gaat leiden. Het effect is dat wanneer er geen effectieve communicatie is tussen degenen die verantwoordelijk zijn voor het jaarplan en degenen die het moeten uitvoeren, dat er onduidelijkheid ontstaat over wat er van iedereen wordt verwacht. Die miscommunicatie wil je natuurlijk voorkomen. Je overlegstructuur uitlijnen op de prestatiedialoog die je met elkaar wil voeren over het jaarplan is een belangrijke vervolgstap om je jaarplan succesvol te implementeren en zowel in als aan je organisatie te blijven werken. Zie ook: Samen bouwen aan jullie (nieuwe) way of working.

 

meer weten?

Wil jij ook aan de slag met strategie executie en wil jij graag jouw mensen hier actief bij betrekken? Neem dan contact met me op.

Ik heb verschillende teams en organisaties mogen begeleiden bij strategie executie, van het maken van een praktisch plan tot het implementeren en uitvoeren daarvan. Elke vraag is net wat anders. Daarom ga ik graag met je in gesprek om te inventariseren waar jullie behoefte precies ligt. Weten wat ik voor jouw team of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met me op.

 

 

“Communicatie gaat niet zozeer over zenden en ontvangen maar over begrijpen en verbinden!”

– Ron van der Jagt –

Elkaar leren aanspreken met de UBAA methode

Elkaar leren aanspreken met de UBAA methode

Het aanspreken van mensen is iets wat als lastig wordt ervaren. In veel samenwerkingen ontbreekt het aan duidelijke afspraken op basis waarvan je elkaar kunt aanspreken.

In deze blog neem ik je mee in dit onderwerp en de UBAA methode zodat elkaar aanspreken gemakkelijker wordt.

Wat zien we in de praktijk?

Jij hebt net als ik al met veel verschillende mensen en teams mogen samenwerken. Wanneer ik hierop terugkijk dan zijn me de volgende dingen opgevallen in samenwerkingen:

 • Mensen lopen soms langere tijd rond met onderwerpen die niet worden besproken met elkaar
 • Er wordt wel over elkaar maar niet met elkaar gepraat
 • De interne communicatie kent veel open eindjes en is vrijblijvend te noemen
 • Het ontbreekt aan duidelijke afspraken 
 • Als er afspraken zijn gemaakt dan worden en deze worden niet nagekomen dan worden mensen hierop niet aangesproken
 • Teamleden houden elkaar aan het lijntje door toezeggingen te doen die niet worden nagekomen
 • Verwachtingen van elkaar worden onvoldoende uitgesproken
 • Teamleden die het oneens zijn met de leiding spreken zich hierover niet of nauwelijks uit
 • Werkoverleggen worden als niet effectief ervaren en overleggen kennen geen concrete vervolgstappen

Ongetwijfeld herken je één of meerdere van bovenstaande punten in jouw werkomgeving? De grote vraag is, hoe los je dit effectief met elkaar op? Wat maakt dat de situatie is zoals ‘ie’ is? Welke redenen of oorzaken liggen hieraan ten grondslag? En belangrijker nog, wat verwachten we van elkaar?

Wat is de UBAA methode?

De UBAA methode staat voor: Uitspreken > Bespreken > Afspreken > Aanspreken.

Het helpt jullie als team om inzicht te krijgen in onderlinge verwachtingen, om situaties bespreekbaar te maken, concreet te maken op welke manier jullie met elkaar willen samenwerken en elkaar aan te spreken op het moment dat dit niet gaat op de manier zoals je met elkaar hebt afgesproken. 

De 4 stappen van de UBAA Methode onder elkaar:

 1. Uitspreken: Spreek uit wat je van de ander verwacht 
 2. Bespreken: Het onderwerp is bespreekbaar en een dialoog kan plaatsvinden
 3. Afspreken: Vanuit de dialoog tot nieuwe afspraken komen
 4. Aanspreken: Mocht het nodig zijn, kun je elkaar daar vervolgens op aanspreken

 

Hoe ga je hier mee aan de slag?

Met behulp van verschillende werkvormen kun je met je team aan de slag met deze methode. Het doel is om zo samen te komen tot afspraken over hoe jullie met elkaar om willen gaan. Een belangrijk onderdeel van jullie way of working, ofwel jullie ‘zo-werken-wij’ afspraken. Zie ook: Samen bouwen aan jullie (nieuwe) way of working. 

Soms kan het handig zijn om een begeleider van buiten te vragen voor de procesbegeleiding. Dit kan zowel iemand zijn buiten jullie eigen team en binnen jullie organisatie als iemand van buiten jullie organisatie. Zo kunnen jullie je als team richten op de inhoud en kun jij als manager zelf ook deelnemen aan de gesprekken.

 

Meer weten?

Wil jij met jouw team hiermee aan de slag en gun jij jouw team deze ontwikkeling? Neem dan contact met me op.

Ik heb verschillende teams en organisaties mogen begeleiden in hun ontwikkeling. Ieder ontwikkelvraagstuk is uniek, ofwel afhankelijk van de context van jouw team/organisatie. Daarom ga ik graag met je in gesprek om te inventariseren wat nodig is om jouw team verder te ontwikkelen.   

Weten wat ik voor jouw organisatie of team kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met me op.

“Samenwerking verbeteren door elkaar aan te leren spreken!”

– context consultancy –

Zinvol vergaderen, hoe doe je dat? [8 tips]

Zinvol vergaderen, hoe doe je dat? [8 tips]

Herken je dat? Vergaderingen waarin iedereen over alles meepraat, maar niet zegt wat hij of zij echt denkt. Een voorzitter die niet de leiding pakt, de vergadering die keer op keer uitloopt en mensen die onvoorbereid aansluiten omdat het simpelweg moet en het doel van de vergadering niet helder is.

Dit soort vergaderingen zijn een bron van frustratie en chaos op de werkvloer en kost Nederland jaarlijks zo’n 60 miljard euro, bleek uit een eerder onderzoek. Dit bedrag gaat naast de vergaderingen zelf ook over de reistijd en de nodige voorbereidingen. Dit resulteert erin dat we gemiddeld één dag per week kwijt zijn aan vergaderen. Bij veel organisaties, waaronder gemeenten, ligt het aantal vergaderdagen nog een stuk hoger.

Uit onderzoek van MT/Sprout blijkt het volgende:

 • 96% van de mensen slaat wel eens een vergadering over
 • 73% doet regelmatig iets anders tijdens een vergadering
 • 47% vindt het aantal vergaderingen frustrerend
 • 45% ziet vergaderingen als grote tijdsverspilling

Merk jij ook dat er in jouw organisatie veel tijd en geld wordt verspild aan vergaderen? We willen allemaal zo effectief en efficiënt mogelijk vergaderen, toch?

In deze blog neem ik je mee in zinvol vergaderen en ontvang je 8 tips die je kunt toepassen in jouw eigen organisatie zodat vergaderen weer leuk en nuttig wordt én mensen mee willen blijven doen.

tip 1: kijk vooruit

In veel vergaderingen wordt vooral teruggekeken, terwijl het veel waardevoller is om vooruit te kijken. Besteed daarom maximaal 20 procent van het overleg aan terugkijken en 80 procent aan vooruitkijken. Zo voorkom je dat we vooral praten over ieders associaties en dat creëert veelal geen positieve vibe. Leg de focus op wat er komen gaat en wie wat gaat oppakken en welke successen en impact jullie samen willen maken. Maak concrete afspraken over wat jullie gaan opleveren in de vorm van output (ook wel deliverables genoemd). Maak helder hoe deze output eruit moet komen te zien zodat het voor iedereen duidelijk is waar jullie de komende periode aan werken.

tip 2: ga niet teveel informeren

Onderwerpen die gaan over het informeren van mensen kunnen ook prima gedeeld worden via online communicatiemiddelen zoals via posts in MS Teams, het intranet of via mail. Zo voorkom je dat een vergadering bestaat uit alleen maar zenden van informatie. In de praktijk zien we vaak dat de leidinggevende de voorzitter is. Dit is niet altijd de beste keuze. Zie ook tip 6 voor roulerend voorzitterschap.

tip 3: breng het vergaderproces in kaart

Bepaal een structuur en houd je hieraan. Met structuur bedoelen we de manier van vergaderen en de wijze waarop jullie agendapunten verzamelen en acties en of besluiten vastleggen. Bepaal wat voor jullie vergadering het beste werkt. Ervaring leert dat het eigenlijk niet veel uitmaakt welk middel je kiest, het gaat er vooral om dat iedereen zich voorbereid en dat jullie de voorbereiding snel kunnen terugvinden. Stop met notuleren, mocht je dit nog doen. Start met het actie- en besluitenlijst en een verbeterbord. Zorg dat iedereen op tijd is. Het kan helpen om de vergadering niet op het (half) uur te plannen, maar vijf minuten over het (half) uur, zodat iedereen tijd heeft om te wisselen tussen meetings. Dit is zowel bij digitale als fysieke meetings beide aan te raden.

tip 4: bepaal het vergaderritme 

Een andere relevant punt is het bepalen van een passend vergaderritme. Teams waarin op dagelijkse basis afstemming nodig is over bijvoorbeeld de taakverdeling zijn gebaat bij een dagstart. Teams met taken met een langere doorlooptijd kunnen beter uit te voeten met een vergaderritme op weekbasis. Daar waar het gaat over het werken aan jullie jaarplan activiteiten kan een kwartaalritme heel goed passen. Het helpt om dit ritme per jaar in te plannen zodat deze tijd gereserveerd is bij de deelnemers. Plan voor jezelf altijd voorbereidingstijd in, ook wanneer je niet de voorzitter van het overleg bent. Een goede voorbereiding – door alle deelnemers – zorgt voor focus tijdens de vergadering, de gewenste output, tevreden deelnemers en mogelijk ook tijdswinst!

tip 5: zorg voor de juiste deelnemers 

In veel vergaderingen worden onderwerpen besproken die voor de meeste deelnemers niet relevant zijn. Een vergadering die bestaat uit meer dan 10 deelnemers is al snel niet meer effectief. Een te grote groep zorgt dat mensen sneller worden afgeleid en resulteert in een lagere betrokkenheid. Ga op basis van het doel van de vergadering na wie erbij moeten zijn en nodig alleen die mensen uit. Of laat deelnemers op basis van de agenda zelf bepalen welk gedeelte van de vergadering ze bijwonen.

tip 6: introduceer roulerend voorzitterschap

Door elke maand van voorzitter te wisselen komen alle deelnemers een keer aan de beurt. De voorzitter zorgt voor het voorbereiden van de agenda en brengt focus aan in de te bespreken onderwerpen. Veel vergaderingen kunnen een stuk korter wanneer je ervoor zorgt dat alleen de belangrijkste punten worden besproken. Het afwisselen zorgt voor meer effectiviteit van je vergaderingen.

tip 7: creëer een veilige setting 

Kunnen mensen zichzelf zijn in jullie vergadering? Durft iedereen zich uit te spreken? Wordt hetgeen wat zich onder water afspeelt, uitgesproken? Dit is in veel teams helaas niet vanzelfsprekend. Vaak zijn dezelfde mensen aan het woord en laten introverte mensen zich overschaduwen door de extraverte mensen. Een voorwaarde voor succesvolle teams en goede samenwerking is veiligheid. Is veiligheid een thema in jouw team? Maak dit een onderwerp tijdens een teamdag. Zie ook: Hoe maak je een heidag tot een succes? [8 tips].

tip 8: doe een check-in 

De check-in, een moment waarop alle deelnemers bij de start van de vergadering inchecken. Deelnemers stellen zichzelf de vraag: Zijn er belemmeringen die ervoor zorgen dat ik niet met de juiste aandacht de vergadering kan bijwonen, of belemmeringen die ervoor zorgen dat ik mijn werk vandaag of deze week minder goed kan doen? Deelnemers delen tijdens de check-in kort wat relevant is voor collega’s om te weten, zodat het team hier rekening mee kan houden in het verdelen van het werk ofwel het overnemen van taken. Een check-in werkt alleen als deze effectief wordt ingezet en mensen zich vertrouwd voelen om zich uit te spreken als dat nodig is.  

meer weten?

Hulp nodig bij het toepassen van deze tips?

Er zijn veel manieren om deze tips toe te passen op jullie vergaderingen. Ga niet alles tegelijk aanpakken. Het is belangrijk om te kiezen wat goed voelt en bij jullie organisatie past.

Ik heb verschillende teams mogen begeleiden hierbij. Van het effectiever en efficiënter maken van specifieke vergaderingen tot het ontwikkelen en uitrollen van een nieuwe overlegstructuur voor een groot organisatieonderdeel. Een van de doelen hierbij was om de overlegstructuur uit te lijnen op andere organisatieonderdelen en zo op de juiste momenten aan de juiste tafels gesprekspartner te zijn. Lees hier meer over deze case.

Het (her-)inrichten van een vergaderproces is altijd maatwerk. Daarom bespreek ik graag met jullie wat nodig is om jullie vergaderingen weer tot een succes te maken. Neem gerust contact met me op voor meer informatie.

“Maak(t) vergaderingen zinvol!”

– context consultancy –

Starten met Lean, hoe doe je dat?

Starten met Lean, hoe doe je dat?

Wil je ook aan de slag met Lean in jouw organisatie? Maar weet je niet waar je moet beginnen? Ik zeg altijd: begin, probeer of beter gezegd experimenteer, ervaar, leer en schakel bij waar nodig. Kies een Lean tool waarmee je in jouw organisatie snel het verschil kunt maken en start daarmee.

In deze blog ontvang je vijf tips om aan de slag te gaan met Lean.

tip 1: definieer de why & way en communiceer

Wanneer je gaat starten met Lean is communicatie hierover essentieel. Je wilt immers bereiken dat je mensen mee gaan doen. Hoe beter je mensen begrijpen waarom jullie hiermee starten, hoe gemakkelijker de start. Communiceer welke stappen jullie gaan zetten en waarom juist deze stappen. Mensen willen graag weten wat er voor hen veranderd, ofwel wat er van hen wordt verwacht. Je wilt bereiken dat je mensen de toegevoegde waarde van Lean gaan zien of beter gezegd gaan ervaren en uiteindelijk omarmen. Leestip: Elke verandering begint met een goed verhaal.

tip 2: Kies één of meerdere Lean tools

Kies een Lean tool waarvan je het gevoel hebt dat deze van toegevoegde waarde is voor jouw organisatie. Twee veelgebruikte tools zijn de Value Stream Mapping (VSM) en Kaizen. Met VSM breng je een proces in kaart waarbij je inzoomt op enerzijds de waardetoevoegende activiteiten voor de klant en anderzijds de verspillingen ofwel de activiteiten waar die niet van waarde zijn voor de klant. De verspillingen ga je vervolgens wegnemen om zo meer ‘flow’ in het proces te creëren. Met Kaizen ga je op zoek naar de oorzaken van een probleemsituatie om gericht aan een oplossing te werken. Leestip: Hoe voorkom je dat je te snel in de actiemodus schiet?

Een andere manier om te starten met Lean en een goed fundament te leggen is starten vanuit de strategie van je organisatie. Dit doe je met behulp van Hoshin Kanri (X-Matrix) en/of Policy Deployment. Een praktische aanpak hiervoor vind je in de whitepaper ‘strategie implementatie’. Wil je deze gratis whitepaper ontvangen? Dat kan via deze link. 

tip 3: ‘kijkje in de keuken’

Ga eens kijken bij een vergelijkbare organisatie waar ze al enige tijd bezig zijn met Lean. Door op de werkvloer mee te kijken of de (virtuele) obeya te bezoeken krijg je een beeld hoe andere organisaties omgaan met de verschillende Lean tools en de toepassing hiervan. Vraag naar de leerervaringen die zij zijn tegengekomen tijdens het starten met Lean en ervaar dat starten met Lean niet vanzelf gaat. Om te starten met het continu verbeteren en dit te verankeren in je organisatie is aandacht of beter gezegd discipline nodig. Daarbij doe je in een andere omgeving inspiratie op waarmee je aan de slag kunt in je eigen organisatie.

tip 4: train je mensen (incl. managers)

Leer je mensen meer over de Lean tools die voor jullie organisatie relevant zijn, door middel van training. Je kent vast de 70:20:10-regel. Slechts 10% leert men uit een training, 20% leert men van elkaar en 70% leert men door met verbeter-projecten bezig te zijn. Dus in trainingen is het belangrijk dat je mensen de Lean tools meteen gaan toepassen in de praktijk.

Vergeet daarbij niet om ook jullie leidinggevenden te trainen. En dan doel ik niet alleen op de teamleiders op operationeel niveau. Uit ervaring blijkt dat het management een belangrijke (voorbeeld-)rol heeft als het gaat om Lean en Lean leiderschap. Zorg dus ook (senior) managers aan de slag gaan met de Lean tools door training en verbeter-projecten. Leestip: Weg met traditioneel leiderschap! 

tip 5: veranker Lean in jullie way of working

Zodra je een aantal tools gebruikt en jullie ervaren wat de toegevoegde waarde hiervan is, is het tijd om Lean en de tools te verankeren in jullie way of working. Organiseer een plek op bijvoorbeeld het intranet waar alle tools en templates die jullie gebruiken zijn terug te vinden. Daag je mensen uit om best practices te blijven delen en maak een aantal mensen verantwoordelijk voor het actueel houden van jullie way of working. Want niets gaat vanzelf. Leestip: Samen bouwen aan jullie (nieuwe) way of working.

Hulp nodig van een ervaren Blackbelt bij het opstarten (of verder brengen) van Lean in jouw organisatie? Neem contact met me op en we gaan vrijblijvend in gesprek om te sparren over jouw uitdagingen.

“Lean is een way of working en vraagt continu om aandacht!”

– context consultancy –

Jouw mensen binden en boeien, hoe doe je dat? [5 tips]

Jouw mensen binden en boeien, hoe doe je dat? [5 tips]

Het is voor veel bedrijven lastig om de juiste mensen te vinden. De arbeidsmarkt is oververhit, waardoor veel organisaties de portemonnee trekken om nieuwe mensen te vinden. De vraag is of bedrijven hiermee ook echt loyale mensen aan zich binden? En hoeveel aandacht is er voor de ‘zittende’ mensen? Hoe zorg je ervoor dat je jouw mensen blijft binden en boeien? Want ze behouden is juist in deze tijd cruciaal!

In deze blog ontvang je een aantal praktische tips over hoe je dit kunt aanpakken.

tip 1: betrek je mensen bij belangrijke zaken

Mensen vinden het leuk om op de hoogte gehouden te worden van belangrijke zaken. Deel naast successen en positief nieuws ook minder leuke zaken met je mensen. Maak ze deelgenoot van de uitdagingen die er zijn en laat ze meedenken. Je zult zien dat mensen dit waarderen en dat er zo meer begrip voor de situatie ontstaat. Hierdoor gaan ze eerder met je meedenken en komen ze ook met ideeën en mogelijke oplossingen. 

tip 2: geef je mensen verantwoordelijkheid

Laat je mensen meedenken over de plannen en maak ze hiermee bewust van hun eigen rol hierin. Door samen met hen het jaarplan te maken van jullie organisatie/afdeling ontstaat een breed draagvlak. Geef ze de strategische doelen mee en vraag ze om op basis hiervan de jaardoelen te bepalen en wat nodig is om deze te realiseren. Dit zijn de verbeter-prioriteiten waarmee jullie aan de slag gaan. Hiermee spreek je je verwachtingen uit en maak mensen verantwoordelijk voor een bepaalde taak, in dit geval het maken van het jaarplan of het meewerken aan een verbeter-prioriteit. Meer lezen over hoe je jouw mensen mee laat doen met het maken van jullie jaarplan? Lees hier verder.

tip 3: benut het talent van je mensen

Weet van je mensen wat hun sterktes zijn en maak daar gebruik van. Benut het talent dat je in huis hebt, wetende dat mensen over het algemeen langer blijven wanneer ze kunnen doen waar ze goed in zijn én wat ze leuk vinden. Zet deze skills gericht in op de verbeter-prioriteiten van jullie organisatie/afdeling en ervaar hoe jouw mensen met deze skills meer voor jouw organisatie kunnen betekenen. Iets wat veel mensen belangrijk vinden; betekenisvol werk doen.   

tip 4: erken en waardeer je mensen

Mensen erkennen en waarderen is ontzettend belangrijk. Als nuchtere Hollanders hebben we snel de neiging om te zeggen wat niet goed is. Al is het echt uitspreken hiervan soms ook wel een ding. Waardering geven kan in verschillende vormen. Het gaat niet alleen over hoe hoog het salaris is, maar ook over een persoonlijk compliment, eigen verantwoordelijkheid of meer flexibiliteit. Laat blijken dat jullie mensen worden gezien! 

tip 5: maak van je mensen een fan

Als je trots bent op je bedrijf en het team, straal en spreek dat dan uit. Mensen werken graag bij een organisatie waar ze trots op zijn. Een goede werksfeer en passende arbeidsvoorwaarden zorgen ervoor dat mensen enthousiast zijn en graag bij je willen werken. Dat stralen ze uit, vertellen ze verder en zijn daarmee het visitekaartje voor jouw organisatie. Jaag je fans aan om actief te zijn op sociale media waar jullie als organisatie ook actief op zijn en geef ze een rol in het wervingsproces door bijv. via een videoboodschap te laten zien waar de toekomstige collega komt te werken.

 

tot slot: voorbeeldcase

Ik heb verschillende organisaties mogen ondersteunen bij uitdagingen als deze. Lees hier een voorbeeldcase. 

Benieuwd hoe ik jouw organisatie kan ondersteunen hierbij? Neem gerust contact met me op!

“Teamwork makes the
dream work!”

– context consultancy –

Samen bouwen aan jullie (nieuwe) way of working

Samen bouwen aan jullie (nieuwe) way of working

Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie kan meebewegen wanneer veranderingen hier om vragen? Hoe breng je eigenaarschap, het wij-gevoel en beheersing in een goede balans? Alleen het aanpassen van regels en processen werkt niet. Wat wél werkt is het aanpassen van gewoontes; ofwel de way of working.

wat is een way of working?

Een way of working is een manier van werken waarmee een organisatie beschrijft of weergeeft hoe de verschillende onderdelen werken om samen tot de beste resultaten te komen.

De kapstok van de way of working laat vaak zien waar de organisatie voor staat (why, what en how) alsook de visie en strategie van de organisatie. De way of working laat vervolgens zien hoe de organisatie deze tot uitvoering brengt. Een jaarplan vormt daarmee een belangrijk onderdeel van de way of working voor medewerkers als zijnde referentiepunt.

In een way of working laat een organisatie zien hoe zij klantwaarde wil leveren, prioriteert, samenwerkt, ontwikkelt en continu verbetert. Het fundament achter een way of working komt uit Lean, Agile en of zelforganisatie.  

leer van andere organisaties

Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Er zijn verschillende organisaties die een way of working hebben ontwikkeld waar je veel van kunt leren. Neem bijvoorbeeld Simplify@Scale, de way of working van Rabobank. Of kijk eens bij VGZ waar je zelfs een QBR live kunt bijwonen. Kortom, leer van andere organisaties en ontwikkel een way of working die past binnen jullie organisatie en context.

ga aan de slag en zet kleine stapjes

Kijk naar wat er al is in je organisatie. Wat gaat goed en wat gaat minder goed. Wat zijn kwaliteiten en wat zijn de valkuilen. Breng een aantal sleutelfiguren bij elkaar en bepaal samen welke structuur én welk gedrag nodig is om de structuur ofwel de nieuwe way of working te laten werken.

Het ontwikkelen van een way of working is geen project met een kop en een staart. Je gaat gewoontes veranderen, ofwel je vraagt iets anders van je mensen. Ga daarom in kleine stapjes aan de slag. Laat mensen en leiders wennen aan de nieuwe manier van werken. Zo ontwikkelen we samen een way of working die past én werkt in jullie organisatie.

voorbeeldcase

Context Consultancy heeft verschillende opdrachtgevers geholpen met het ontwikkelen en implementeren van een eigen way of working. Lees hier een van de cases die ik heb mogen uitvoeren.

Weten wat ik voor jouw team/organisatie kan betekenen? Neem gerust contact op.

“Verandering waarmaken!”

– context consultancy –